Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

Denne helgen ble en ny sentral for togkommunikasjon satt i drift hos Jernbaneverket. Med den åpnes et nytt kjernenett som skal forhindre at togtrafikken i Norge stanser på grunn av manglende kommunikasjon mellom togledersentralen og lokførere.

Fra Oslo S (Foto: Njål Svingheim)
Det nye redundante kjernenettet vil dermed fungere som et ekstra sikkerhetsnett i kommunikasjonen på jernbanens mobiltelefonsystem, GSM-R. Hvis denne kommunikasjonen brytes, må all togtrafikk stanses ettersom man mister oversikten hvor togene er og i tillegg kan ikke lokomotivførerne kontaktes. 

GSM-R (R=Rail) er jernbanens eget, lukkede, mobiltelefonsystem. Byggingen av GSM-R systemet ble påbegynt i 2003, og første strekning, Bodø-Rognan, ble satt i drift i 2004. Hele nettet ble ferdigstilt i 2007.

Etter ulike hendelser og analyser ble det i 2009 vurdert at bare ett kjernenett for GSM-R, der alle tjenester produseres, var for sårbart ved en krisehendelse. I 2009 ble planarbeid for et redundant kjernenett igangsatt, og deretter ble kontraktarbeidet igangsatt. Selve byggingen av det redundante kjernenettet ble påbegynt i begynnelsen av 2012. Nokia har levert programvaren til nettet.

Bedre driftssikkerhet for GSM-R
Det redundante kjernenettet består av flere delsystemer som til sammen utgjør ett kjernenett. Nå er det siste delsystemet implementert og satt i drift. Det betyr at det redundante kjernenettet er fullt operativt. Dette gir høyere driftssikkerhet for GSM-R, og det blir lettere å oppgradere de enkelte systemer uten nedetid for tjenesten - det vil si at uten at togtrafikken må stanse.  

Med dette er også GSM-R-nettet godt forberedt for innføring av ERTMS (nytt europeisk signalsystem for jernbane) i Norge, og tilsvarende systemer er bygget eller bygges nå i flere europeiske land.