Ny bru over Stjørdalselva åpnet

Mandag 19.september ble den nye brua som fører Nordlandsbanen over Stjørdalselva ved Hell åpnet. Dermed er den gamle brua fra 1902 avløst av ny smekker bru for to spor, og som er klar for elektrifisering.

Åpningstoget bryter båndet og markerer den omlagte strekningen Hell-Værnes for åpnet. Foran er statssekretær Tom-Christer Nilsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger. Foto: Njål SvingheimStatssekretær i samferdselsdepartementet Tom – Christer Nilsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger erklærte mandag formiddag formiddag 19.september den nye brua for åpnet. Selve åpningen sto et nordgående lokaltog for da det brøt det nasjonalfargede båndet som var spent over sporet.

-Dett er en viktig begivenhet som også markerer vår vilje til å satse på modernisering av jernbanen, sa Nilsen. Her ser vi tydelig forskjellen mellom den gamle brua fra 1902 og den nye som bringer jernbanens infrastruktur opp på dagens nivå, sa han.

Moderniserer jernbanen i Trøndelag

Prosjektleder John Ivar Mogseth- Her har vi et prosjekt som viderefører moderniseringen av jernbanen i Trøndelag, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. I løpet av få år har vi åpnet ny tunnel gjennom Gevingåsen, Ny Værnes holdeplass, modernisering av Trondheim stasjon og nå ny bru over Stjørdalselva med tilhørende modernisering av Hell stasjon. Prosjektet er levert før tiden og under budsjettrammen på 660 millioner kroner. Jeg vil gratulere prosjektleder John Ivar Mogseth, hans folk, entreprenører og alle som har vært med i dette flotte prosjektet, sa jernbanedirektøren. Nå står elektrifiseringsprosjektet for tur og også det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS, så det kommer til skje store investeringer på jernbanen i dette området i åra framover. Med elektrifiseringen står «Trønderbanen» foran en revolusjon, sa Enger.

Hell stasjon
Hell stasjon er kraftig endret som følge av prosjektet. Sporplanen er endret slik at sporgeometrien for Nordlandsbanens tog nå er vesentlig bedre. Den franske arkitekten Jean Francois Blassel forklarte om sitt arbeid med å tilpasse brua til sine omgivelser og til norsk natur.I tillegg økes kapasiteten på stasjonen. Stasjonen får tre gjennomgående togspor, to for Nordlandsbanen og ett i retning Meråkerbanen, alle med forbindelser seg i mellom. Det er entreprenøren Veidekke som har 150-millioners-kontrakten på spor, underbygning og plattform. Nye Hell stasjon, brua over Stjørdalselva og etter hvert to jernbanespor fram til Værnes vil gi en betydelig bedre kapasitet på strekningen og inngå som første delen i moderniseringen av «Trønderbanen». 
Brua er en samvirkebru av stål og betong. Den består av to stålkasser,  en på hver side, tverrstivere av stål er montert mellom stålkassene og deretter er det støpt brubane av betong.Sporene ligger i gjennomgående ballast.

Fakta, prosjektet omfatter:

 • Nytt dobbeltspor på 2,6 km
 • Ny 200 m lang dobbeltsporbru over Stjørdalselva
 • Ny sporplan og sporgeometri på Hell stasjon
 • Samlet lengde nye spor: 4,5 km
 • 18 nye sporveksler
 • Ny plattform Hell stasjon (lokaltrafikk)
 • Forberedt for elektrifisering
 • Kostnadsramme: 657 millioner kroner (NOK 2015)
 • Byggestart var i juni 2014
 • Hovedentreprenør: Implenia
 • Arkitekt: Jean Francois Blassel (fransk firma RFR)
 • Entreprenør på underbygning og spor: Veidekke AS

Ny-brua med åpningstoget nordover

Den gamle brua fra 1902 skal nå gjøre tjeneste som forskningsobjekt. Deler av den skal stå ute, andre deler skal tas inn i laboratoriet. Målet er å finne ut hvor lang levetid en bru kan ha og hvordan de best kan verdlikeholdes.

Den nye brua ligger like inntil den gamle brua som etter hvert skal demonteres.