Milepæl for Jærbanen

I midten av mars ble autotrafoanlegget mellom Kjelland og Sandnes satt i drift for hele strekningen. Kontaktledningsanlegget ble også koblet inn og alle autotrafoer mellom Egersund og Sandnes er nå oppe og går.

- En milepæl for KL-AT prosjektet Egersund – Sandnes, sier prosjektleder Unni Hoff Solberg. Strekningen er nå fornyet med nye KL-master og AT-liner i topp av mastene.

Prosjektet går ut på å bytte ut 60 år gammel kontaktledning (KL) og samtidig installere og sette i drift autotransformatorer (AT). Resultatet er en mer driftssikker jernbane og muligheten for å kjøre lengre og tyngre godstog.

Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at det bygges langsgående høyspentledere med 30 kV spenning langs hele strekningen. For hver tiende kilometer plasseres autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Transformatorene bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kV som tidligere.

Mye av prosjektet skal ferdigstilles i sommerbruddet som varer 8 uker fra 18.juni.
- Da skal betongmaster fjernes på strekningen Kjelland – Hellevik, ny kontaktledning strekkes på strekningen Varhaug – Klepp og kontaktledningen på Bryne stasjon skal erstattes for å nevne noe, sier Unni Hoff Solberg.
Prosjektet blir avsluttet i løpet av året. Da fortsetter fornyelsen med ny kontaktledning og autotransformatorer på strekningen Egersund – Kristiansand.