Kart med live oppdatering av hvor togene er

Med vår nye tjeneste Togkart kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge. Ved hjelp av kartet kan du kan se hvor alle togene som er i trafikk på hele jernbanenettet befinner seg.

Togkartet viser passasjer- og godstog i Norge. Underlagsdata er hentet fra ruteplan og oppdatert med sanntidsinformasjon fra kunde- og trafikkinformasjonssystemet i Jernbaneverket.

Togkartet finner du her.

Raskt overblikk gir bedre valg

Victor Hansen er Kunde- og trafikkinformasjonssjef i Jernbaneverket og har lenge jobbet med å få løsningen på plass.

- Vi i Jernbaneverket er kjempestolte over nå å kunne tilby et slikt produkt til kundene. Togkart gir kunden raskt overblikk over trafikksituasjonen. Løsningen svarer på spørsmål som «Er det eventuelle forsinkelser eller innstillinger i togtrafikken?» «Gjelder dette min strekning?» Når kunden nå får denne informasjonen tidligere, blir det lettere å ta valg ved avvikssituasjoner, og man kan ta valget tidligere.

- Tidligere har vi ikke klart å gi denne informasjonen til kunden tidlig nok. Tidlig og nøyaktig informasjon gjør kunden i stand til å ta gode valg, noe som igjen skaper bedre flyt i trafikken ved avvik. Man kan for eksempel velge å jobbe lengre, ta et annet transportmiddel eller utsette en reise, poengterer Hansen.

Signalfarge og stasjonsinfo

I Togkart er alle tog som er forsinket merket med gult, signalfargen vi nå bruker ved avvik. I tillegg får disse togene et utropstegn som varsler om eventuell forsinkelse. Klikker man på disse togene, får man opp informasjon om toget og avviket. Man får også ny, estimert ankomst.

– Du kan også klikke på stasjonene i kartet, sier Hansen. Her får du en oversikt over stasjonen og får svar på spørsmålene: «Hvilke fasiliteter finnes?» «Hvor er heisen?» «Hvor er parkeringen?» «Hvor får jeg kjøpt billetter?» og så videre.

Victor Hansen i Kunde- og trafikkinformasjon.
Victor Hansen i Kunde- og trafikkinformasjon.

Viser også godstog

- Togkart viser også godstog, poengterer Hansen.

- Dette er nyttig for godstogenes kunder, som nå kan følge med på varene sine. Er det utfordringer i trafikken, kan speditørene tidlig gjøre grep med logistikken for tilpasse seg situasjonen og sikre at varene kommer fram til avtalt tid.

Videreutvikling

-Vi kommer til å legge til nye funksjoner i Togkart etter hvert. I høst legger vi til GPS-koordinater for å gjøre prediksjonen enda mer presis.

Simulerte bevegelser

Togkartet simulerer togbevegelsene mellom stasjonene, det betyr at vi ikke ser toget nøyaktig der det befinner seg til enhver tid. Togkart får data fra mange ulike kilder og når disse sammenstilles gir dette et godt bilde av togets posisjon og bevegelser. 

Hvor kommer dataene fra?

Togkartet får data som brukes til simulering av togbevegelsene fra informasjonssystemet SIRI. SIRI sammenstiller og videreformidler trafikkinformasjon fra Jernbaneverkets Kunde- og Trafikkinformasjonstjenester. Dataene som denne tjenesten benytter seg av kommer fra ruteplanen,  automatisk trafikkinformasjon fra togstyringssystemene (sanntidsdata), og manuelle oppdateringer fra Jernbaneverkets togekspeditører og toginformatører. I framtiden vil også GPS-koordinater brukes der dette er tilgjengelig.