Jobbehelg på Dovrebanen og Sørlandsbanen

Helga 7-8. mai skal Jernbaneverket jobbe høyt og lavt på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer, samt på Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Kristiansand. Togene erstattes med busser.

En rekke ulike arbeider skal utføres på strekningene som blir stengt for vanlig togtrafikk. (Foto: Øystein Grue) 

Sørlandsbanen
Strekningen mellom Neslandsvatn og Kristiansand blir stengt fra ca. klokka 23:50 fredag 6. mai fram til ca. klokka 11:40 søndag 8. mai.  Trafikken på Arendalsbanen går som normalt. Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Mens banen er stengt skal det blant annet byttes skinner på en 600 meter lang strekning på og ved brua over Trollelva i Gjerstad. Glideskjøtene i begge ender av brua byttes også. Senere skal også de gamle svillene på brua skiftes ut.

I tillegg gjøres det en rekke ulike vedlikeholdsoppgaver i perioden, blant annet utskifting av drivmaskiner for sporveksler på flere stasjoner. Det gjøres også rutinemessig tilstandskontroll av anlegget for togenes kjørestrøm og andre tekniske installasjoner.

Dovrebanen
Her stenges strekningen mellom Eidsvoll og Lillehammer fra lørdag 7. mai ca. klokka 06:55 fram til søndag 8. mak ca. klokka 18:35. Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles.

Eidsvoll-Hamar
Mellom Eidsvoll og Minnesund skal gamle isolerte skjøter fjernes. Dette er en del av jernbaneskinnen som ikke har elektrisk ledningsevne. Skjøtene fjernes som et ledd i innføringen av akseltellere.

I stasjonsområdet ved Minnesund stasjon, samt mellom Espa og Tangen, utføres tiltak for å gjøre sporet mer robust mot bl.a. solslyng. Tiltakene skal sikre at sporet har god stabilitet og at det er plassert i nøytral posisjon. Spesielt er sidestabiliteten viktig. Dette fordrer at pukk, sviller og befestigelsen som fester skinnene til svillene, holder tilstrekkelig kvalitet. Hvis pukken som holder sporet på plass blir forurenset av f.eks. finstoffer, kan dette være en utløsende faktor for solslyng.

På strekningen mellom Minnesund og Espa (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) skal dobbeltsporet som ble åpnet i vinter, etterpakkes og justeres med pakkmaskin.  Dette innebærer også tømming av pukk langs sporet. Disse arbeidene vil fortsette på nattestid fram til 22. mai (unntatt i pinsen og på 17. mai).

Kommende helg gjøres dessuten graving, sprenging og andre anleggsarbeider i umiddelbar nærhet av sporet nord for Strandlykkja og ved Kleverud.

Mellom Espa og Hamar, samt inne på Hamar stasjon, skal signal- og høyspentanleggene kontrolleres. Dette er rutinekontroller som utføres med jevne mellomrom.  På strekningen mellom Stange og Ottestad skal det dessuten utføres forberedende arbeider i tilknytning svillebytte senere i vår.

Hamar-Lillehammer
På denne strekningen skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler. Disse arbeidene vil i hovedsak foregå på dagtid.

I løpet av helgen skal det byttes sviller i spor 1 og 2 på Lillehammer stasjon. Disse arbeidene startet 3. mai. Etter svillebyttet skal sporet pakkes og nøytraliseres. Vi nøytraliserer for å sikre at skinnene får riktig nøytraltemperatur, slik at skinnene motstår trafikk- og temperaturkrefter uten at brudd eller solslyng oppstår. Nøytraliseringen sørger for at balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i skinnen blir riktig, og da begrenses påvirkningen fra temperaturkreftene.

(Merk at strekningen Hamar-Lillehammer også er stengt for arbeider på morgen/formiddag mandag-lørdag i perioden videre fram til 13. juli.)