Jernbaneverket og Skatteetaten inngår viktig samarbeidsavtale

Jernbaneverket og Skatteetaten undertegnet i dag avtale om felles innsats mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Formålet er å utveksle opplysninger som bidrar til at Jernbaneverket benytter seriøse leverandører og underleverandører, som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Jernbaneverket og Skatteetaten inngår samarbeidsavtale. Regiondirektør i Skatt Øst, Ann Kjersti Kjeia Sletten og assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås signerer avtalen. Foto: Øystein Grue.

- Vi ønsker å gå foran i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Fra før har vi minstekrav om lønns- og arbeidsvilkår hos våre entreprenører. Avtalen vil gi oss mer informasjon, noe som styrker arbeidet vårt mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet i hele kontraktskjeden, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

I kontraktene skal det nå framgå at leverandører og underleverandører som får oppdrag for Jernbaneverket, må gi Jernbaneverket fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten. I det ligger det blant annet at de kan få opplysninger om leverandørene er registrert i de riktige registrene, og om de har overholdt sine forpliktelser for norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Denne fullmakten skal undertegnes før kontrakt tilbys.

-Vi er veldig fornøyd med at Jernbaneverket gjennom denne avtalen tar et stort ansvar i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier direktør for regionavdelingen i Skatteetaten, Øivind Strømme. Jernbaneverket er en stor innkjøper som driver over store deler av landet. Hvis vi klarer å gi dem et bedre beslutningsgrunnlag når de tar inn nye leverandører, så vil det utgjøre en stor forskjell. Dette bidrar til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene.

Fakta om avtalen som signeres 21. september

  • Leverandører som vil inngå kontrakt med Jernbaneverket må signere et fullmaktsskjema som gir Jernbaneverket tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden
  • Jernbaneverket sender kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.
  • Oppdages avvik blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og leverandøren blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Jernbaneverket.
  • Samarbeidsavtalen skal gjelde for kontrakter Jernbaneverket har over hele landet.
  • Fra 1. januar 2017 vil avtalen gjelde for Bane NOR SF.