Intercity planlegges som før

Jernbaneverket arbeider med å planlegge utbyggingen av intercitystrekningene helt ut til Lillehammer, Halden og Skien som bestilt i gjeldende Nasjonale transportplan. (NTP 2014 – 2023)

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen la 29.februar fram grunnlaget som Samferdselsdepartementet har bestilt til arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029.  Plangrunnlaget som er overlevert samferdselsministeren, er et utgangspunkt for Samferdselsdepartementets og Stortingets arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. Denne skal behandles i Stortinget våren 2017. Inntil den neste Nasjonale transportplanen er behandlet er det det oppdraget som ble gitt i Nasjonal transportplan 2014-2023 som Jernbaneverket planlegger og bygger etter.

Plangrunnlaget fra transportetatene og Avinor  ligger her.
Vedleggsrapport 6 viser en framdrift for ferdigstillelse av hele InterCity-nettet innen 2030.
Intercitytog på ny strekning langs Mjøsa. (Foto: Hans-Petter Lyshaug)