Ny arbeidshelg på Jærbanen

Jernbaneverket skal gjøre en rekke arbeider på Jærbanen førstkommende helg. Det betyr buss for enkelte tog på strekningen Stavanger – Egersund 12. og 13. mars.

Arbeidet begynner ved midnatt natt til lørdag og varer til søndag morgen kl. 11:00. Mesteparten av arbeidene denne helgen vil finne sted mellom Klepp og Brusand. Her er noen av dem:

  • Ved Dysjaland skal tre kontaktledninger rives og erstattes av nye. 
  • Innkobling av Autotransformatorsystemet Varhaug – Klepp. Dette vil bidra til stabil og økt kapasitet med strøm til togene på Jærbanen.
  • Arbeid med sporvekselvarme på Vigrestad

I tillegg skal Jernbaneverket fjerne vegetasjon mellom Varhaug og Vigrestad,  Bryne og Klepp samt utføre gravearbeid under sporet for fremføring av kabler. Videre skal det utføres kantrensk på strekningene Hellvik - Ogna.  


NSB setter opp buss for de fleste togene, sjekk din reise på forhånd på NSBs nettsider.