ERTMS: Tilbudsforespørsler ute på markedet

Med utsendelse av tilbudsgrunnlag til prekvalifiserte signalleverandører, avslutter ERTMS-prosjektet en hektisk og avgjørende fase i anskaffelsen av jernbanens nye signalsystem.

Anskaffelsen av signalsystemet ERTMS er delt i tre pakker. Nå har flere leverandører startet å utarbeide sine tilbud på TMS, ERTMS Onboard og Signalling Systems.Tilbudsgrunnlagene (på engelsk benevnt RFQ – Request For Quotation) ble sendt ut i slutten av juni, kort tid etter at Jernbaneverket informerte markedet om hvilke leverandører som er prekvalifisert.

Å bli prekvalifisert er en forutsetning for å kunne levere tilbud på de tre ulike anskaffelsene som innføring av ERTMS er delt i: ERTMS for rullende materiell (Onboard), nytt system for trafikkstyring (TMS – Traffic Management System) og ERTMS Signalling Systems (nye signalsystemer langs sporet).

– Vi har nådd en viktig milepæl i ERTMS-prosjektet etter planlagt tidsplan. Nå skal leverandørmarkedet få tid til å utarbeide sine tilbud, mens vi i prosjektet forbereder oss til framtidige evaluering av tilbud og forhandlinger sier Eivind Skorstad, prosjektsjef for innføring av ERTMS.

Signalleverandørene som er prekvalifisert er:

Traffic Management System:

 • Alstom
 • Ansaldo
 • Indra
 • Siemens
 • Thales

ERTMS Onboard:

 • Alstom
 • Ansaldo
 • Bombardier
 • Siemens

ERTMS Trackside Signalling Systems:

 • Alstom
 • Ansaldo
 • Bombardier
 • Siemens
 • Thales

Anskaffelsesleder Charlotte Grøn Therp og prosjektsjef Eivind Skorstad avsluttet i juni 2016 en viktig fase i anskaffelse av ERTMS.– Disse selskapene representerer den mest solide ERTMS-kompetanse i Europa, noe som gir Jernbaneverket et godt utgangspunkt for konkurranse. Ut fra våre evalueringskriterier, er samtlige leverandører godt rustet til å være med i den videre anskaffelsesprosessen, sier Charlotte Grøn Therp, anskaffelsesleder i ERTMS-prosjektet.

Prekvalifisering er en grundig utvelgelsesprosess som legger vekt på blant annet ekspertise, erfaring, økonomisk soliditet, gjennomføringsevne og kapasitet.

– RFQene er nå sendt ut til de prekvalifiserte selskapene, som vil få flere måneder til å utarbeide de første tilbudene sine. Deretter skal det foregå evalueringer og forhandlinger basert på de mottatte tilbud, forklarer Therp.

Jernbaneverket forventer at kontraktene blir signert i løpet av høsten 2017 og våren 2018.