CargoNet med ny togpendel til Skåne

CargoNet oppretter nå et nytt togpar som gir nye forbindelser mellom Norge og kontinentet. Mellom Alnabru i Oslo og Trelleborg kan 100 trailere ukentlig fraktes hver veg fra 3.september.

CargoNet -godstog på veg sørover mot Sverige. Nå økes trafikken og 100 trailere kan tas på tog ukentlig ved oppstarten av togtilbudet. (Foto: Njål Svingheim)

- Bakgrunnen er den store veksten i biltrafikken over Svinesund og at vi har blitt oppfordret til å sette i gang en slik togpendel mellom Alnabru og Skåne, forteller Carl Fredrik Karlsen som er kommersiell direktør i CargoNet.

Stor interesse
Fra 3.september vil CargoNet kjøre sitt nye godstog for containere og semihengere fra Alnabru til Trelleborg havn mandag onsdag og lørdag, med retur nordover tirsdag, torsdag og søndag. -Vi opplever allerede en stor interesse i markedet for denne løsningen, sier Karlsen. – Vi vil videreutvikle dette framover mot neste år, legger han til.

Hele Europa
Fra Trelleborg havn er det videre forbindelser til og fra Tyskland, Polen og Baltikum. Det er også inngått et samarbeid med togselskapene Kombiverkehr og Hupac i Tyskland og Sveits som gir muligheter for videreforsendelser i deres nettverk over hele kontinentet. Administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet sier de ser på dette som en milepæl i sin satsing på å få gods over fra bil til bane allerede før bilene kommer til Norge. Planen er å utvide tilbudet til også å gjelde Malmø fra neste år.