Assistansetjeneste innføres på Asker og Sandvika stasjoner

Blinde, svaksynte, bevegelseshemmede og andre med redusert fremkommelighet skal nå få hjelp på Asker og Sandvika stasjoner. Jernbaneverket innfører fra 15. oktober en assistansetjeneste til og fra togene.

Nå innføres assistansetjeneste også ved stasjonene Asker og Sandvika.Tjenesten bestilles på Jernbaneverkets kundesenter på telefon eller e-post. Dersom bestillingen skjer minimum et døgn før togreisen garanterer Jernbaneverket assistanse på ønsket tidspunkt.

Jernbaneverket har lenge hatt tilsvarende tjenester på fem andre større stasjoner rundt om i landet. I år skal assistanseordningen innføres på fem nye stasjoner, og Asker og Sandvika er andre og tredje stasjon som får denne ordningen i år.

Jernbaneverket har inngått en avtale med Asker og Bærum taxi om å drifte ordningen, og taxisjåførene vil utføre tjenesten. Er man blind, svaksynt, bevegelseshemmet eller på annen måte har redusert fremkommelighet, kan man kontakte Jernbaneverkets kundesenter og bestille assistanse. Bestiller man 24 timer før togets avgangstid, er man garantert hjelp. Kundesenteret vil bestrebe seg på å skaffe assistanse også på kortere tid enn 24 timer, men kan ikke garantere at man får hjelp på ønsket tidspunkt.
Ordningen er gratis. Vi har rullestoler tilgjengelig på stasjonene som assistenten kan ta med ved behov. Oppgi dette ved bestilling. 

På avtalte steder vil man møte en taxisjåfør som følger inn gjennom stasjonen, til billettautomatene hvor man kan kjøpe eller ta ut forhåndsbestilte billetter, og videre til plattformen toget går fra. På plattformene overtar NSB eller Flytogets personell og sørger for at den som trenger hjelp kommer ombord i toget.

De som har bestilt assistanse ved ankomst, vil møte taxisjåføren når de går av toget og blir hjulpet gjennom og ut av stasjonen.

Assistansetjenesten er en selvstendig tjeneste som ikke er knyttet opp mot taxitilbudet ellers ved stasjonene. Assistanse på stasjonen kan kun bestilles på Jernbaneverkets kundesenter, ikke på taxisentralen. De som reiser med taxi kan selvfølgelig be om hjelp fra sjåførene, men det regnes som en del av taxituren.

Se også: Jernbaneverkets nettside om assistansetjenesten

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Kjell Bakken, Jernbaneverket, tlf 916 57 573