Arbeider på Jærbanen og Askerbanen denne helgen

Arbeidet med bygging av nye kjøreledninger på Jærbanen pågår for fullt. På Askerbanen stoppes togtrafikken i ti timer på grunn av kontroll av anleggene.

Arbeidet med bygging av nye kjøreledninger på Jærbanen pågår for fullt. Denne helgen blir strekningen Sandnes – Ogna stengt for togtrafikk i 36 timer. Togtrafikken stoppes kl 23:52 fredag og tas opp igjen kl 10:30 søndag.

Gå inn på NSBs nettsider for mer informasjon om alternativ transport.

På Askerbanen stoppes trafikken i 10 timer mellom Lysaker og Asker fra kl 21:30 lørdag til kl 7:30 søndag. I dette tidsrommet vil Jernbaneverket utføre tekniske kontroller av anleggene.

Gå inn på NSBs nettsider for mer informasjon om alternativ transport.