Anleggsarbeid på Bergens- og Sørlandsbanen 29/4-1/5

I helgen 30.april – 1.mai skal det utføres anleggsarbeider en rekke steder på Bergensbanen og på Sørlandsbanen mellom Drammen og Kongsberg. Bergensbanens fjerntog innstilles fra og med nattogene fredag/lørdag og hele lørdag. For fjerntogene på Bergensbanen kjøres det ikke alternativ transport, mens øvrige tog erstattes av busser.

Rassikring er blant arbeidene som skal utføres denne helga. (Foto fra Vossebanen: Njål Svingheim)
I helgen 30/4 – 1/5 skal det gjennomføres omfattende vedlikeholds- og anleggsarbeider på Bergensbanen (Hønefoss – Bergen) og på Sørlandsbanens østre del (Drammen – Kongsberg).

Bergensbanen er stengt fra lørdag 30/4 kl 01.15 til søndag 1/5 kl 12.30, mens Sørlandsbanen er stengt Gulskogen – Kongsberg fra fredag 29/4 kl 21.13 til mandag 2/5 kl 04.00.

For lokaltogene til og fra Kongsberg og for og regiontogene på Sørlandsbanen settes det opp busser for innstilte tog, se nsb.no her for mer informasjon.

For lokaltogene på Vossebanen (Bergen – Voss – Mjølfjell) settes det opp busser for innstilte tog,
se nsb.no her for mer informasjon.

For fjerntogene på Bergensbanen settes det ikke opp alternativ transport. Siste fjerntog før banen stenges er kveldstogene fredag kveld og første tog etter bruddet er morgentogene søndag. Søndag morgen kjører NSB buss mellom Bergen og Voss for tog 62. Se nsb.no for mer informasjon.

Her er en oversikt over hva som skal gjøres i helga

Sørlandsbanen: 

 • Omfattende arbeider i forbindelse med nye un dergang under sporet ved Rødgata på Gulskogen. Undergangen skal stå ferdig til sommeren.
 • Totalfornyelse av planovergangen i Industrugata i Mjøndalen. Her skal også massen under sporet skiftes ut i tillegg til skinner, sviller og vegdekke.
 • Mellom Hokksund og Darbu skal Jernbaneverket skifte skinner på to delstrekninger.
 • På Vestfossen stasjon skal sporvekslene få nye sviller
 • I tillegg skal det gjennomføres skogrydding flere steder på strekningen.

Bergensbanen:

 • Hønefoss – Haugastøl: Forberedelser til ballastrens. Det betyr dreneringstiltak, rensk av stikkrenner, grøfter, sideterreng og bygging av kabelkanaler
 • Kontroll og utbedring av elektroanlegg flere setder på banen
 • Rassikring ved Skiple i Raundalen
 • Flomsikring langs Vosso
 • Utskifting av sporveksel på Voss st
 • Dreneringstiltak ved Vaksdal
 • Utskifting av planovergang på Stanghelle, fra halvbom til helbomanlegg
 • Tetting av tunnelhvelv ved Stanghelle
 • Større arbeider i forbindelse med ny tunnel gjennom Ulrikken.
 • Arbeider i toghallen på Bergen stasjon.
 • I tillegg blir det gjennomført vedlikeholdstiltak flere steder mens sporet er stengt for vanlig trafikk.