Vivens blir ny partner i Eress

Det nederlandske selskapet Vivens blir den 7. offisielle partneren i den norskutviklede organisasjonen for energisparing i tog, Eress.

Terje Stømer (Energidirektør, Jernbaneverket) og Ralph Luijt (Energidirektør, Nederlandske Sporveier)

"Vi er glade for å kunngjøre at Vivens fra i dag blir vår 7. partner. Som et energi-innkjøpssamarbeid, bringer Vivens et nytt sett av krefter inni Eress partnerskap. For oss er det  givende å se at partnerskapet fortsetter å vokse, og at vårt daglige arbeid gir resultater når det gjelder å redusere energiforbruk på tog i Europa. Eress, med sitt Erex system, er blitt en europeisk plattform for å administrere energiforbruk på tog. Kjernen i Eress har alltid vært samarbeid og vi er takknemlige for å kunne arbeide sammen med noen av de beste og mest effektive organisasjoner i Europa, som jernbanen i Nederland", sier Eress-direktør og ansvarlig for Marked i Jernbaneverkets Energiavdeling, Dyre Martin Gulbrandsen.

Eress og Erex
Jernbaneverket har vært hjernen bak Eress og startet initiativet. Eress er navnet på samarbeidsorganisasjonen som bruker Erex-systemet, som er et system som avregner og fakturerer tog for faktisk energiforbruk på tog på tvers av landegrenser.

Kan spare inntil 30 prosent

Med Erex kan det spares inntil 30 prosent av energiforbruket. Infrastrukturforvaltere får tildelt og sortert energidataene fra Eress-systemet (Erex). Med dette kan det sendes en nøyaktig regning til hver av togoperatørene som kjører på nasjonale spor og de linjene som krysser grensene. For togselskaper gir Erex lavere kostnader, siden de presise måledataene gjør at de betaler kun for det de har forbrukt.

Uten dette systemet må togselskapene betale etter et generelt estimat. Erex initierer også andre miljøgevinster. Informasjonen fra Erex-systemet gir utgangspunkt for opplæring i energi-forbruksmønstre og hvordan dette forbruket kan reduseres.

Det internasjonale samarbeidet administeres via Jernbaneverkets’ energiavdeling i Oslo. Eress er nå et partnerskap mellom infrastrukturforvaltere fra: Norge (Jernbaneverket), Sverige (Trafikverket), Danmark (Banedanmark), Finland (Liikennevirasto), Belgia (Infrabel), Sveits (SBB) og fra 1. august 2015, Nederland (Vivens: Coöperatief Verenigd Inkoop en Verbruik van Energie van het Nederlandse Spoorwegnet).

Det er stor interesse for systemet i Europa, og med Vivens på laget forventer Eress en økt rekruttering til bruk av systemet.