Trafikkstart på Østre linje utsatt

Gjenåpningen av Østfoldbanen Østre linje er utsatt. Jernbaneverket trenger mer tid til testing og godkjenning av det nye signalanlegget. I mellomtiden vil trafikken bli avviklet med buss.

Robel på Mysen

Byggearbeidene går som planlagt. Under testingen av det nye signalsystemet ble det oppdaget feil. Endring i programvaren vil kreve ytterligere testing og godkjenning før passasjertrafikk kan starte. Jernbaneverket planlegger med at togtrafikken er i gang senest 31. august.

Jernbaneverket har satt på ekstra mannskap for å få gjennomført denne prosessen så raskt som mulig. Vi beklager de ulemper utsettelsen medfører for de reisende på Østre linje. NSB vil tilby kundene dagens bussopplegg inntil togene igjen kan trafikkere banen.

Østfoldbanen Østre linje har vært stengt siden 29. juni på grunn av innføring av nytt signalanlegg og modernisering av linjen. Signalanlegget bygges etter den felleseuropeiske standarden ERTMS, og er det første i sitt slag i Norge.

Fra den 10. august vil det foregå prøvedrift og testing på strekningen.