Bergensbanen åpnet igjen etter ras

Bergensbanen ble åpnet for trafikk igjen søndag morgen etter raset torsdag. Arbeidet ble mer tidkrevende enn antatt. Det ble jobbet kontinuerlig med å bygge opp igjen banen siden torsdag morgen.

Raset som startet en kilometer ovenfor jernbanen har tatt med seg jernbanefyllingen. (Foto:  Trygve Kleiven, Jernbaneverket)
(Oppdatert søndag 6/9 kl 10.00)

Bergensbanen kunne gjenåpnes tidlig søndag morgen etter raset tidlig torsdag morgen 3. september. Arbeidet med å bygge opp en solig steinfylling under sporet har vist seg mer tidkrevende enn først antatt.  De enorme nedbørsmengdene som har kommet på Østlandet sist uke førte til problemer flere steder på jernbanenettet. Både Bergensbanen, Sørlandsbanen og Spikkestadbanen var rammet. 

Bergensbanen
Det var om lag 2500 kubikkmeter som raste ut ved Bergensbanens kilometer 131,750 i Lindelia mellom Trolldalen og Gulsvik stasjoner. Det måtte fraktes inn store mengder sprengstein for å bygge opp igjen en solid jernbanefylling med nye stikkrenne under sporet som også er dimensjonert for større nedbørsmengder.  Også en kontaktledningsmast og kablene for signal- og tele måtte repareres. Entreprenøren T.Engene stilte med sju-åtte lastebiler kjørte steinmassene til Gusvik stasjon og til Ørgenvika på hver side av rasstedet. Der måtte steinmassene lastes opp på jernbanevogner for transport inn til rasstedet der det ikke er vegforbindelse.  

Sørlandsbanen
Sørlandsbanen ble onsdag stengt ved kilometer 180,450 på grunn av ras og fare for utglidning. Banen er åpnet igjen fredag morgen.

Onsdag ettermiddag og kveld var også strekningen Darbu - Kongsberg stengt på grunn av ras ved sporet, denne strekningen åpnet igjen torsdag morgen.

Spikkestadbanen ble stengt Asker - Spikkestad på grunn av store vannmengder i og ved sporet på strekningen. Banen åpnet igjen fredag morgen.


Ce 30 meter av sporet henger i lufta på stedet. (Foto: Trygve Kleiven, Jernbaneverket)