Politisk aksjon stanser togtrafikken i tre timer

Samtlige person- og godstog i hele landet stanser tre timer mellom klokka 10.00 og 13.00 mandag 15. juni på grunn av en politisk aksjon.

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og i Jernbaneverket til politisk aksjon mot regjeringens forslag til jernbanereform. Totalt berøres 170 persontog på hele jernbanenettet av den tre timer lange politiske streiken. Alle tog kjører til nærmeste stasjon innen klokka 10.00 og står der til de kan gå videre klokka 13.00.

Togene blir minimum tre timer forsinket avhengig av når de stoppet på nærmeste stasjon for å vente. Enkelte tog blir innstilt som følge av streiken. De reisene må også regne med følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet i lokal- og regiontrafikken rundt de store byene. Det skyldes at trafikkstansen fører til at togene ikke vil være riktig plassert etter rutetabellen når de starter opp igjen klokka 13.00. Togene vil gradvis komme i rute utover ettermiddagen.

 Alle som skal ut og reise med tog kan søke informasjon på NSBs og Flytogets nettsider. Det blir også gitt informasjon om den politiske aksjonen i togene og på stasjonene.