Persontrafikk på Solørbanen!

Norsk jernbanemuseums karéttog legger søndag ut på en ny tur/retur Hamar-Flisa. Siste gang var i 2010, da man markerte 100 års jubileet for Solørbanens nordre del.

Veterantoget Karoline.

De som ikke fikk anledning til å være med i 2010 har nå anledning til å bli med dette unike toget på søndag.

Togets rute og hva skjer underveis?

Avreisen er fra Hamar stasjon kl 09.30. Første stopp er Løten hvor folk kan stige om bord, før vi ankommer Elverum stasjon, hvor lokomotivet må snus før turen nedover Solørbanen begynner.

11.11 settes kursen nedover Solørbanen. Første stopp blir Våler stasjon med ankomst ca. 12.00. Her blir det korsang og kafe. Kl. 1240 reiser toget videre mot Flisa stasjon hvor ankomst er kl. 13.00. Her står toget helt fram til kl. 14.40.

Ved Flisa stasjon ankommer vi et miljø som skal være ca. 1910. Her vil det være torgkone(r) med mat og drikkevarer fra denne tidsepoken, barn og voknse kan prøve leker fra gamle dager, det vil være hornmusikk og Sør-Østerdal Modelljernbaneklubb viser sin aktivitet i lokstallen. I tillegg skal lokomotivet igjen snus på svingskiva – og påfylles vann før returen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Åsnes kommune, Våler kommune, Norsk Jernbaneklubb, avd. Mjøsbyene, Sør-Østerdal Modelljernbaneklubb og Norsk Jernbanemuseum.