Pakking av spor på "Trønderbanen"

I siste halvdel av september skal Jernbaneverket utføre pakking av sporet på strekningen Steinkjer - Støren og på Meråkerbanen. Arbeidet må utføres på natten av hensyn til den tette togtrafikken.

Pakking av sporet skjer om lag hvert tredje år fopr å øke sikkerheten og heve kvaliteten på sporet. Maskinen som pakker sporet har en framdrift på ca 500 meter i timen. Arbeidet kan medføre noe støy og støv. Jernbaneverket beklager og vi gjør det vi kan for å redusere ulempene mest mulig. 

Pakkingen skjer på følgende strekninger og perioder:

  • Steinkjerområdet og Bergsgrav - Levanger: 18.-20/9
  • Levanger - Åsen: 20.-21/9
  • Hell - Trondheim: 22.-23/9
  • Nypan - Støren: 23. - 24/9
  • Meråkerbanen: 26. - 27/9

Sporpakkmaskin i arbeid. (Foto: Njål Svingheim)