Offentlig journal på ny plattform

Fra 14.desember publiseres Jernbaneverkets postjournaler på OEP, offenlig elektronisk postjournal.

Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. 

Lenke til OEP