Nye bånd knyttet Oslo – Stockholm

Mandag 10.august satte SJ i gang sitt nye togtilbud mellom Oslo og Stockholm. Reisetiden er kuttet ned til cirka 4,5 timer og det kjøres tre daglige avganger hver veg.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og SJs adm dir Christer Fritzson knytter sammen bånd i nasjonenes farger for å symbolisere den nye forbindelsen mellom hovedstedene. (Foto: Njål Svingheim)-Det er veldig hyggelig å få være med på knytte sammen bånd som symboliserer det gode samarbeidet mellom våre to land, sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen da han var med å ta imot det første toget fra Stockholm som ankom Oslo S klokken 10.28 mandag.

- Tallet på reisende mellom Oslo og Stockholm er i dag stort. Det nye hurtigtogtilbudet kommer til å gi passasjerene et mer konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ til fly. Mange reisende vil sette pris på å slippe innsjekking, sikkerhetskontroll og bytte av transportmiddel for å komme seg fra den ene hovedstaden til den andre. I tillegg blir tilbudet bedre for reisende som benytter de mellomliggende stasjonene som toget stopper på. Ved disse stasjonene bor det folk som arbeidspendler på tvers av grensen og som nå får et en enklere reisehverdag, sier samferdselsministeren. –Nå håper jeg mange velger en stressfri reise med toget på denne strekningen, la han til. –Vi vil også fortsette å arbeide for bedre togforbindelser også mellom Oslo og Gøteborg og på de andre banene som krysser grensen, Ofotbanen og Meråkerbanen, sa samferdselsministeren.
SJs første X-2000 -avgang ankom Oslo kl 10.28 mandag og var nesten fullsatt. (Foto: Njål Svingheim)SJs administrerende direktør Christer Fritzson har ambisjoner om en trafikkvekst på 20% på strekningen som følge av bedre tog og kortere reisetid. –Sverige og Norge er hverandres viktigste handelspartnere og hver dag arbeidspendler tusenvis av mennesker over grensen. 1,4 millioner tar fly mellom Oslo og Stockholm hvert år og vi tar nå opp kampen med flyene om passasjerene, sa Fritzson. Reisetiden er nå kuttet med en og en halv time. Dette har et stort potensiale og tusenvis av billetter er allerede solgt, sier SJ-sjefen som også berømmer Jernbaneverket for godt samarbeid for finne fram til togruter på tett trafikkerte Kongsvingerbanen.

Jernbaneverkets trafikkdirektør Bjørn Kristiansen ønsker SJs adm dir Christer Fritzson velkommen til Oslo.(Foto: Njål Svingheim)