Ny helg med omfattende arbeider

Helgen 22.- 23. august blir det omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på Sørlandsbanen, Kongsvingerbanen, Solørbanen og Rørosbanen. Arbeidene er en del av den omfattende fornyelsen av jernbanens anlegg innebærer at tog innstilles og erstattes med buss.

For detaljer om alternativ transportopplegg, se NSBs hjemmesider.

Sørlandsbanen/Jærbanen
Fra ca. midnatt natt til lørdag 22.8. til søndag 23.8. kl. 12.00 er strekningen Stavanger-Egersund stengt for ordinær togtrafikk grunnet planlagte vedlikeholds- og fornyingsarbeider. Samtidig fortsetter det viktige arbeidet med å fornye kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Denne helgen blir om lag 40 gamle master byttet ut ved Ganddal stasjon. I tillegg skal 20 betongmaster erstattes ved Klepp, og ved Varhaug skal det monteres åtte nye åk over sporene. Fortsettelse av arbeidet med å forberede for nytt signalanlegg på strekningen mellom Stavanger og Sandnes står også på programmet som i tillegg byr på rutinemessig kontroll av kontaktledningsanlegget samt diverse arbeider knyttet til spor og sporveksler.

Fra tidligere arbeider ved Ganddal på Sørlandsbanen.

 

Kongsvingerbanen
På hele strekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger vil det pågå omfattende arbeider den kommende helga. Mellom Lillestrøm og Roven skal det strekkes ny kontaktledning og såkalt returledning. Ved Sørumsand, Blaker og Skarnes vil det foregå skjøting av kabler, og ved Sander skal det blant annet foretas utskifting av en planovergang. I tillegg skal det skiftes tak på stasjonsbygningen. I løpet av helgen vil det også foregå pakking (stabilisering) av sporet på en rekke steder langs hele banestrekningen, og mellom Skarnes og Kongsvinger skal det utføres arbeider i tilknytning til såkalte sugetransformatorer på strekningen.

 

Solør- og Rørosbanen
Arbeidshelga byr også på varierte og omfattende fornyings- og vedlikeholdsarbeider på Solør- og Rørosbanen. Ved Stensli og Spelland på strekningen Røros-Haltdalen skal gamle stålbruer erstattes med betongbruer bygget og konstruert for såkalt gjennomgående ballast som innebærer enklere og mer effektivt fremtidig vedlikehold av sporet. På delstrekningene Elverum-Rustad, Rena-Opphus og Koppang-Atna skal det foretas utskifting av stikkrenner, noe som er et viktig tiltak for å hindre skader på sporet som følge av flom og oversvømmelse.

Anleggsarbeidene vil også sette sitt preg på Løten stasjon. Her skal det nemlig legges inn en ny kulvert. Mellom Evenstad og Stai skal om lag 1000 betongsviller skiftes ut i løpet av en innholdsrik arbeidshelg som også byr på pakking (stabilisering) og andre former for forebyggende kontroll- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder langs de to banestrekningene.

Alternativ transport
De planlagte arbeidene innebærer at en rekke tog blir innstilt og erstattet med busser. For mer informasjon om det alternative transportopplegget på de ulike banestrekningene, se NSBs hjemmesider.