Miljørapport 2014

Vil du vite mer om energiforbruket til Jernbaneverket i 2014? Eller hva vi gjorde for å redusere dyrepåkjørsler? Sjekk ut Miljørapporten for 2014!

 Jernbaneverket rapporterer til flere hold om sin miljøprestasjon. Internt brukes rapportering blant annet for å sikre god miljøstyring, og eksternt kreves informasjon av både eiere og myndigheter, blant andre Samferdselsdepartementet og Miljødirekoratet. Årlig samler vi all rapporteringsinformasjonen i en oversiktlig rapport, hvor man kan finne informasjon om status på ulike miljøtema, og noen historier fra året som gikk. Miljørapport for 2014 er nå klar.

Under hvert tema lenker rapporten også til våre faste sider om miljø på Jernbaneverkets nettsider, der du kan lese mer om blant annet hvilke miljømål som settes for Jernbaneverket, hvilke utfordringer vi har, og hvilke fortrinn jernbanen har miljømessig.

Les miljørapporten her..