Jobbehelg på flere strekninger

Førstkommende helg skal Jernbaneverket jobbe høyt og lavt på deler av Dovrebanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen. Her finner du mer informasjon om arbeidene og strekningene hvor togene erstattes med buss.

Fra arbeider med det nye dobbeltsporet langs Mjøsa tidligere i sommer. (Foto: Anne Braaten)

Dovrebanen: Eidsvoll-Hamar

Dovrebanen er stengt mellom Eidsvoll og Hamar fra lørdag 15. august ca. kl. 11.00 fram til søndag 16. august ca. kl. 11.00. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa bygger Statens vegvesen og Jernbaneverket nytt dobbeltspor og ny firefelts E6 (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen). 22 km med ny E6 er nå åpnet, mens 17 km med nytt dobbeltspor er planlagt tatt i bruk i november 2015.

Mens banen er stengt denne helga skal det jobbes en rekke steder på Fellesprosjektet. Det skal gjøres uttesting av tekniske anlegg og andre forberedelser til innkoblingen av den nye strekningen. Ved Molykkja skal det gjøres boring, sprenging og masseflytting, og det blir anleggsarbeid knyttet til montering av sikkerhetsgjerder og støyskjermer bl.a. ved Langset og Narviktangen.

Ved siden av arbeidene på Fellesprosjektet gjøres det flere vedlikeholdsjobber mens togene står. På strekningen mellom Tangen og Stange skal det i løpet av helgen bores til nye mastefundamenter for kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Arbeidene utføres av et boretog. Mellom Espa og Steinsrud blir det vedlikeholdsarbeid på kontaktledningsanlegget.

Ved Ottestad stasjon skal det arbeides med sporvekslenes varmeelementer slik at vekslene fungerer som de skal i forkant av den kommende vintersesongen. I tillegg skal det utføres generiske kontroller av signalanlegget.

Sørlands
banen: Drammen-Hokksund
Sørlandsbanen er stengt mellom Drammen og Hokksund fra lørdag 15. august ca. kl. 14.15 fram til søndag 16. august ca. kl. 13.30. Dette berører tog til/fra Bergen, Stavanger og Kongsberg.

På Steinberg stasjon bygger Jernbaneverket nye plattformer og gangbru over sporene. I den togfrie perioden skal vi blant annet sette opp gjerde mellom sporene og utføre arbeider på sikringsanlegget. Vi venter ikke spesielt støyende arbeider på Steinberg denne helgen.

På Hokksund stasjon skal vi gjøre arbeider på svingskiven og i sikringsanlegget, mens det ved planovergangen i Rødgata blir gravearbeider og muligens noe spunting for å stabilisere grunnen. De mest støyende arbeidene skal utføres på dagtid

I tillegg til ovennevnte gjøres det også ulike vedlikeholdsarbeider mens banen er stengt.

Østfoldbanen: Sarpsborg-Halden
Østfoldbanen er stengt mellom Sarpsborg og Halden fra lørdag 15. august ca. klokken 0200 fram til søndag 16. august ca. klokken 14:20. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

I denne perioden kjøres det blant annet ballastrens på Sarpsborg stasjon. Dette innebærer at pukken som ligger under skinnegangen og holder sporet på plass, blir suget opp og erstattet av ny pukk. Jernbaneverket gjør dette for å sikre god, stabil og drenerende ballastpukk som ivaretar jernbanesporets sikkerhet og komfort.

Arbeider med ballastrensing vil også foregå på dagtid hverdager fram til 2. oktober, men til helgen blir det altså en utvidet økt. Lørdag utføres arbeidet mellom kl. 02:00 og 12:00, og deretter er det en ny runde fra midnatt søndag til kl. 10:00 søndag morgen.