Jærbanen Bryne - Stavanger stengt 13/6 - 20/7

Jærbanen er stengt mellom Bryne og Stavanger i fem uker fra 13.juni til 20.juli. Årsaken er omfattende arbeider på sporet, blant annet utskifting til ny kontaktledning på strekningen.

Jærbanen får nytt kontaktledningsanlegg med auto-trafosystem. Foto: Njål Svingheim

Fra lørdag 13. juni klokken 00.12 blir Jærbanen stengt for togtrafikk mellom Stavanger og Bryne i fem uker fremover. Arbeidene som skal utføres, vil både gi en mer pålitelig bane og bedre plass på pendlertogene. Kontaktledningsanelgget på strekningen er hele 60 år gammelt, det har hyppige feil og trenger utskifting. Med det gamle anlegget må også togene redusere farten ved kraftig vind. 

- Når det nye anlegget står ferdig mellom Kvelluren bru i Sandnes og Bryne i midten av juli, betyr det et betydelig mer pålitelig anlegg med høyere kapasitet i strømforsyningen til togene. I tillegg kan togene holde full hastighet selv ved høye vindstyrker, lover prosjektleder Magne Nordgård.

Når Jærbanen likevel må stenges i fem uker, benytter Jernbaneverket anledningen til å forlenge plattformene på Øksnavadporten og Klepp med 80 meter. Når det er gjort, kan NSB sette inn doble togsett og dermed dobbelt kapasitet på de mest trafikkerte avgangene.

Jærbanen har opplevd en stor økning i antall reisende siden 1990-tallet, og har i dag om lag 3,6 millioner reisende i 2015. Langs Jærbanen, og spesielt Nord Jæren, er det forventet en betydelig vekst i befolkning og arbeidsplasser. Den sterke økningen i antall reisende har ført til at det i dag tidvis er plassmangel i togene. Det er ventet at denne utviklingen vil fortsette de nærmeste årene. NSB har derfor etterlyst muligheten til å kjøre doble togsett. 

Med forsterket strømforsyning til togene kan det også kjøres flere tog samtidig som avviklingen av togtrafikken vil bli mer pålitelig. Prosjektet med forlengelse av plattformene på Klepp og Øksnavadporten er budsjettert til 35 millioner kroner. Jernbaneverket beklager de ulempene stengingen i fem uker medfører. Den lange stengningen blir gjort for å få unna mest mulig arbeid på kortest mulig tid og raskere gi en bedre hverdag for kundene.

For detaljer om trafikkavviklingen mellom Bryne og Stavanger S i perioden, se NSBs nettsider