Vedlikeholdsarbeid på flere baner i pinsen

Hovedbanen, Drammenbanen, Jærbanen og Arendalsbanen blir berørt av vedlikeholdsarbeider i pinsen. Togtrafikken erstattes av busser på delstrekninger.

Vedlikeholdsarbeider på flere strekninger i pinsen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Hovedbanen, Lørenskog – Lillestrøm:
Strekningen er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeider fra lørdag 23/5 kl 00.40 til søndag 24/5 kl 19.36. NSB kjører Buss for tog Lillestrøm – Lørenskog. På strekningen skal det blant annet utføres skinnebytte, tilføres ballastpukk og arbeid på signalanlegget.

Kongsvingerbanen, Lillestrøm – Kongsvinger:
Kongsvingerbanen er stengt Lillestrøm – Kongsvinger på grunn av vedlikeholdsarbeider fra lørdag 23/5 kl 06.20 til søndag 24/5 kl 17.50. NSB kjører buss for tog mellom Kongsvinger og Lillestrøm. Fore fjerntogene til/fra Sverige kjøres det busser mellom Oslo S og Charlottenberg.

Drammenbanen, Skøyen – Asker:
Drammenbanen og Askerbanen er stengt  Skøyen – Asker på grunn av vedlikeholdsarbeider fra søndag 24/5 klokken 19.00 til mandag 25/5 (2.pinsedag) klokken 10.55. Dette berører både lokaltog og regiontog på strekningen. NSB kjører buss for tog. Bergensbanens fjerntog kjøres over Roa.   

Det skal blant annet gjennomføres sporpakking for bedre komfort, kobberledninger skal skiftes med aluminium for å hindre tyverier, gjennomføres kontroller på signalanleggene og utføres kontroller av sporveksler.

Jærbanen, Egersund - Stavanger:
Jærbanen er stengt mellom Egersund og Sandnespå grunn av vedlikeholdsarbeider fra fredag 22/5 kl 23.43 til mandag 25/5 (2.pinsedag) kl 11.13. NSB kjører buss for lokaltog og regiontog på strekningen.

Det skal blant annet gjennomføres utskifting av kontaktledningsanlegget på Klepp stasjon, bygges nye kabelkanaler på strekningen og gjennomføres sokgrydding, for uten arbeider med signalanleggene.

Arendalsbanen, Nelaug – Arendal:
Arendalsbanen er stengt ,ellom Nelaug og Arendal fra lørdag 23/5 kl 19.15 til mandag 25/5 (2.pinsedag) klokken 09.15 på grunn av vedlikeholdsarbeider.  NSB kjører buss for tog til/fra Nelaug/Gjerstad. (Noen holdeplasser dekkes ikke av buss-opplegget).

Se NSBs nettsider for flere detaljer.