Stor aktivitet på flere banestrekninger til helgen

I helgen fra 21. til 22. februar stanses togtrafikken på flere banestrekninger for å gjennomføre planlagte anleggsarbeider. Dette gjelder på Østfoldbanen, Østre linje og Jærbanen. Buss vil erstatte tog på disse strekningene.

Vinterarbeid ved jernbanen. Foto Øystein Grue/Jernbaneverket.
Arbeidene som skal gjøres er av ulik karakter. Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å stanse togtrafikken. Det vil bli satt opp alternativ transport for passasjerene. Se nsb.no for nærmere informasjon.

Østfoldbanen
Østfoldbanen vil være stengt fra lørdag kl. 13:30 til søndag kl. 13:00. Follobaneprosjektet skal i denne perioden utføre arbeid på og ved Ski stasjon, og på strekningen nordover mot Roås. Det skal utføres jernbanetekniske arbeider på sporet like ved Kapelldammen, kabeltrekking, signalarbeider og riving av spor på Ski stasjon. For å forberede byggingen av nye Ski stasjon skal det gjennomføres grunnundersøkelser denne helgen.

På strekningen Bekkelaget - Laghus skal det gjennomføres vedlikehold på signalanlegget og kontaktledningasanlegget som forsyner togene med kjørestrøm.
Ved Bekkelaget skal også Statens vegvesen gjennomføre arbeider i nærheten av jernbanen som krever at kjørestrømmen er skrudd av.

Heistårn ved Spydeberg stasjon. Foto Britt-Johanne Wang/Jernbaneverket.Østre linje
På Østre linje skal det arbeides med ny bro på Spydeberg stasjon. Arbeidet starter lørdag kl. 02:30 og avsluttes søndag kl. 15:00. Arbeidene med ny overgangsbru har pågått en god stund og to heistårn er allerede reist. I helgen skal det bygges støttetårn før brospennet heises på plass natt til lørdag, eller tidlig lørdag morgen. I forbindelse med monteringen blir det noe sveising.
Brua er en limtrekonstruksjon fra Moelven og den er sydd over samme lest som overgangsbrua på Råde. Brua skal stå ferdig i juni.

Jærbanen
Arbeidet med å modernisere anleggene som sørger for kjørestrøm til togene på strekningen mellom Egersund og Sandnes fortsetter for fullt. Fra lørdag kl. 07:40 til søndag kl. 07:26 blir strekningen Hellvik – Varhaug steng for togtrafikk.
I helgen skal det strekkes ny kontaktledning fra Vatnmot til Sirevåg og strekkes ny autotrafo-line på strekningen Brusand-Vigrestad. Inne på Brusand stasjon legges nye kabelkanaler. Samtidig foregår det nødvendig vedlikeholdsarbeid med fjerning av uønsket vegetasjon mellom Brusand og Ogna.