Østfoldbanen: Enkeltspor etter avsporing hele torsdag

Det ene sporet er åpnet for trafikk forbi Greverud på Østfoldbanen der et godstog sporet av onsdag. Strekningen ventes å ha enkeltsporet drift hele torsdag 21/5.

Et godstog sporet av på Østfoldbanen ved Greverud tirsdag.

Oppdatert  21/5 kl 10.30
Reparasjonsarbeidene av den skadde sporvekselen ved Greverud på Østfoldbanen er komplisert og tar tid. Østfoldbanen vil derfor ha enkeltsporet drift forbi avsporingsstedet ut driftsdøgnet torsdag 21.mai.

Avsporingen har ført til store problemer i togtrafikken. Om lag 120 sviller må skiftes ut etter avsporingen som skjedde ved 10-tiden onsdag 20/5. Arbeidene pågikk for fullt med reparasjoner natt til torsdag og hele dagen. Det er også avdekket skader på en sporveksel i området. det er arbeidet med sporvekselen som tar tid.

 Nabosporet ble ikke påført skader og kunne åpnes igjen etter at det avsporede toget var fjernet. Skadestedet ligger i nærheten av Greverud skole.

Avsporingen gjør at det må påregnes  forsinkelser i togtrafikken på Østfoldbanen også torsdag morgen og formiddag.  For nærmere detaljer om endringer i togtrafikken, se www.nsb.no

De ødelagte svillene skiftes ut med nye, i tillegg må en sporveksel repareres..