Omfattende arbeider på Østfoldbanen i påsken

Østfoldbanen stenges på grunn av omfattende anleggsarbeider fra natt til mandag 30.mars fram til mandag 6.april. Arbeidsområdet strekker seg fra Sjursøya i Oslo sørover til Råde i Østfold.

I løpet av påsken skal denne kolossen manøvreres på plass i dobbeltsporet ved Roås gård mellom Langhus og Ski. Den 23,4 meter lange betongkonstruksjonen veier hele 900 tonn. Fremtidig transport av betongelementer til de nye tunnelene på Follobanen vil foregå gjennom kulverten som har en innvendig bredde og takhøyde på 8 x 6 meter. Foto: Alf Egil Mathisen.

Arbeidene utføres av både et titalls entreprenører og av Jernbaneverket selv.  Det hele braker løs ved halv tre-tiden natt til mandag 30. mars. Da stenges Østfoldbanen for ordinær trafikk. Banen forblir stengt helt frem til kl. 03.00 natt til mandag 6. april.

Buss for tog

I regi av NSB etableres et omfattende opplegg for alternativ transport av reisende i hele perioden. Vi anbefaler alle som har reiseplaner i påsken å sjekke NSBs hjemmeside (nsb.no) eller kontakte NSBs kundetelefon (815 00 888) for nærmere informasjon om buss for tog.

Stort spenn

Anleggsarbeidene favner et vidt spekter, og omfatter alt fra riving av bruer, utskifting av skinner og sviller til modernisering av plattformer, planoverganger, kontaktledningsanlegg med mere. Feilretting og såkalte generiske kontroller på spor, kontaktledning og signalanlegg vil også prege arbeidsdagene for mange av de involverte.

Hovedsakelig arbeider på dagtid

Hovedtyngden av de planlagte arbeidene vil foregå på dagtid, men ved Sjursøya blir det tyngre anleggsarbeider døgnet rundt når Statens vegvesen går i gang med å rive ei bru ved Østfoldbanen. Heftig blir det også ved Roås gård mellom Langhus og Ski der 60 meter dobbeltspor skal midlertidig graves vekk for å gi plass til en plassbygd betongkulvert på 900 tonn (!) som skal bakses på plass. I regi av Follobaneprosjektet vil det i løpet av påsken også bli utført en rekke jernbanetekniske arbeider ved Ski stasjon.

Rehabiliterer planovergang

Østfoldbanen gjennom søndre del av Akershus og videre i retning Rygge i Østfold vil også være arena for omfattende arbeider i påsken. Skinner og sviller skal skiftes, nye kabler skal trekkes og spor skal pakkes (stabiliseres) med mere. I Moss er det også satt av tid til å utbedre/modernisere en planovergang i søndre ende av stasjonen. Arbeidene medfører at planovergangen vil være stengt for trafikk frem til tirsdag 7. april. AMK-etatene er rutinemessig varslet og omkjøring blir skiltet. I motsatt ende av stasjonen skal det blant annet skiftes skinner og sviller over en strekning på om lag 1000 meter mellom Moss og Sandbukta.

Østre linje

Heller ikke på Østfoldbanen østre linje vil det være stilt på anleggsfronten. Flere steder på strekningen mellom Ski og Sarpsborg vil det foregå arbeider, hovedsakelig i regi av ERTMS-prosjektet. Blant annet på Kråkstad og Askim hvor det skal monteres signalteknisk utstyr i form av såkalte baliser og akseltellere. Ved Askim skal det i tillegg etableres nye føringsveier og trekkes nye kabler. I løpet av påskebruddet vil det dessuten bli utført pakking (stabilisering) av sporet samt diverse stasjonstiltak.