Nye rekorder på Ofotbanen

Togtrafikken på Ofotbanen er i særklasse i landet når det gjelder vekt og omfang. I fjor ble gamle rekorder knust ettertrykkelig.

Den 42 kilometer lange Ofotbanen utgjør omlag en prosent av jernbanenettet i Norge, men banen håndterer hele 60 prosent av all gods på bane i Norge. De siste årene har det vært satt nye rekorder hvert eneste år. 2014 ble ikke noe unntak. I mars ble det registrert et dagsvolum på hele 136.000 bruttotonn ved målestasjonen på Haugfjell. Dette er en økning på 15.000 tonn i forhold til den gamle rekorden fra februar 2013.

Banesjef Knut Karlsen. Foto: Dag Rydmark.– Dette er det høyeste vi noen sinne har hatt på et enkelt døgn. Samme dag passerte 8.174 hjulaksler tellepunktet vårt på Haugfjell, forteller banesjef på Ofotbanen, Knut Karlsen, som også kan skilte med rekordtall på året sett under ett.

– I 2014 var totalbelastningen på Ofotbanen 33,8 millioner bruttotonn. I 2013 var tilsvarende tall knappe 32 millioner tonn, mot 28,3 millioner tonn i 2011. I 2014 passerte mer enn to millioner aksler målepunktet. Dette er en økning på nesten 120.000 akselpasseringer i forhold til 2013, sier han.

Ser vi isolert på malmtransporten, så ble det fraktet 19,8 millioner tonn malm på Ofotbanen i fjor, fordelt med 18,3 millioner tonn fra LKAB og 1,5 millioner tonn fra Northland. Dette er det høyeste transportnivået siden 1979 da det ble transportert 22,3 millioner tonn til Narvik. Rekorden er fra 1973 da det ble transportert ut 22,6 millioner tonn.

– Belastningen vi har på Ofotbanen krever god kontroll i forhold til tilstand og slitasje, og synliggjør behovet for drift og vedlikehold av banen, påpeker Karlsen. Når det gjelder prognosene for 2015, er det knyttet noe usikkerhet til tallene.

  Våre prognoser sier at vi vil havne på omtrent det samme nivå som i 2014, men hvis det blir drift i gruvene etter Northland i løpet av 2015 kan vi få en økning, sier Knut Karlsen.