Verktøy for sikkerhetsstyring

Jernbanen er et komplekst system med stor utstrekning og mange aktører. Hvordan kan man ivareta en god oversikt og dele all informasjon om forhold med betydning for sikkerhet?

Jernbaneverket løser dette med et alt-i-ett verktøy som samler lokalkunnskap, risikovurderinger og uønskede hendelser og som på en intuitiv måte gjøre dette tilgjengelig med kart og bilder.

Med dette verktøyet kan alle som jobber med jernbane, uansett i hvilket selskap, bidra til enda bedre sikkerhet. Verktøyet var i 2014 finalist i Den Norske Dataforenings “BI-prisen 2014”.