Helgearbeider berører tre strekninger

Førstkommende helg blir det planlagte anleggsarbeider på Jærbanen, Arendalsbanen og ved Kongsvinger stasjon. Innstilte togavganger erstattes med busser.

I helgen blir det innstilte tog bl.a. på Jærbanen på grunn av planlagte arbeider. Foto: Odd Furunes.Jærbanen

Arbeidet med å modernisere anleggene som sørger for kjørestrøm til togene på strekningen mellom Egersund og Sandnes fortsetter for fullt. I tillegg til nattarbeider som pågår, blir det denne helgen et 24 timers brudd i tidsrommet fra lørdag 17. januar kl. 07.00 til søndag 18. januar kl. 07.00. I løpet av bruddet skal det bl.a. graves nye kabeltraseer ved Skjelbred og Sirevåg. I tillegg skal det strekkes to kilometer med kontaktledning fra Hellvik til Ogna. For nærmere informasjon om innstilte tog og alternativ transport, se nsb.no.

Arendalsbanen

Arbeidet med å innføre fjernstyring av togtrafikken på Arendalsbanen går nå inn i sluttfasen. Som en følge av dette vil banestrekningen bli stengt for ordinær togtrafikk i tidsrommet 18. – 30. januar. Togtrafikken erstattes med busser mens banen er stengt. Innføring av fjernstyring er en viktig milepæl i Arendalsbanens historie, og fredag 30. januar kl. 12.00 er det duket for behørig markering av begivenheten i Arendal.

Kongsvinger stasjon

Ved Kongsvinger stasjon skal det denne helgen utføres arbeider på anlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Arbeidene vil bli utført i løpet av et 12-timers brudd som iverksettes søndag 18. januar kl. 05.00. For nærmere informasjon om buss for tog, se nsb.no.