Dette skal gjøres på Østfoldbanen i påsken

Her er en punktvis liste over alle tiltak som skal utføres på østfoldbane i perioden 30.mars til 6.april 2015.

Delstrekning Oslo S. – Langhus

 • Statens vegvesen river bru ved Sjursøya,
 • Svillebytte ved Ljan og Bekkelaget samt diverse feilretting.
 • Rivning og rehabilitering av plattform på Bekkelaget.
 • Diverse feilretting og såkalte generiske kontroller Bekkelaget – Langhus
 • Etablere trekkrør ved Kolbotn stasjon
 • Oppgradering av kjøreledningsanlegg Bekkelaget – Langhus.
 • Grunnboring på Myrvoll stasjon
 • Utskifting av sviller i sporveksler ved Ljan og Oppegård stasjoner.
 • Pakking (stablisering) av spor ved Loenga, Bekkelaget, Ljan, Nordstrand, Hauketo og Oppegård.

Delstrekning Langhus – Ski/Ski stasjon

 • Ny kulvert (900 tonn) legges inn ved Roås gård mellom Langhus og Ski. Diverse jernbanetekniske arbeider ved Ski stasjon.
 • Pakking (stabilisering) av spor mellom Langhus og Ski.

Delstrekning Ås – Rygge

 • Utskifting av sviller Vestby-Hølen
 • Utskifting av skinner Sandbukta - Moss
 • Generisk kontroll av signalanlegg Kambo—Dilling
 • Utskifting av komponenter i kjøreledningsanlegget på Moss stasjon
 • Utskifting av skinner samt sveisearbeider i sporet på strekningen Sandbukta – Moss
 • Utbedring av planovergang ved Moss st.
 • Utskifting av sviller på strekningen Dilling – Rygge.
 • Pakking (stabilisering) av spor på strekningen Vestby – Hølen – Moss – Dilling – Rygge.<

Østfoldbanen Østre linje (Ski – Sarpsborg)

Diverse ERTMS-arbeider samt stasjonstiltak.
 • Kabeltrekking samt montering av diverse signalteknisk utstyr (baliser og akseltellere) ved Kråkstad stasjon.
 • Etablering av nye føringsveier samt kabeltrekking ved Askim stasjon.
 • Pakking (stabilisering) av sporet på strekningen Ski – Sarpsborg.