Arbeidshelg på Drammenbanen 10/4 - 13/4

Fra og med fredag 10. april klokka 19.20 til mandag 13. april klokka 03.15 er det stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen. Sjekk på nettsidene til NSB og Flytoget hvilke konsekvenser dette får for ditt tog.

Arbeider i et relé-rom. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>
Denne helgen stenges deler av Drammenbanen for å fortsette arbeidet med etablering av akseltellere mellom Asker og Drammen. Dette er forberedende arbeider til selve akseltelleretableringen, der eksisterende stillerapparat skal byttes ut med ny lokal operatørplass. Dette er signaltekniske arbeider som først og fremst vil foregå i et såkalt relerom.

I forbindelse med akseltellerprosjektet benyttes den togfrie perioden til å utføre diverse vedlikeholdsarbeider på strekningen. Blant annet skal det gjøres reparasjoner av tak og demontere gamle lysarmatur på Brakerøya. Videre skal det utføres fotvisitasjon av skinnegangen mellom Brakerøya og Drammen. -Slike kontroller gjør vi forebyggende for å unngå store feil på et senere tidspunkt, sier sikkerhetsrådgiver Frank Bolstad.

I Lieråsen tunnel gjøres det vedlikehold av varmeport og vifter.

- Vi minner om at Jernbaneverkets egne arbeidsmaskiner kan være på sporet, og at det er forbudt å oppholde seg i sporet selv om banen er stengt for vanlig togtrafikk, understreker Bolstad. Helgens arbeider vil ikke generere sjenerende støy for de nærmeste naboene langs strekningen.