Arbeider på Østfoldbanen

Under Kristi himmelfartsdag vil Jernbaneverket utføre en rekke anleggsarbeider på Østfoldbanen. Her finner du informasjon om jobbene som gjøres.

Moderniseringen av Østfoldbanen fortsetter. Kristi himmelfartsdag er det duket for en ny runde med omfattende arbeider mellom Oslo og Kornsjø. Bildet viser sveising av skinner i Moss tidligere i vår.

Moderniseringen av Østfoldbanen fortsetter, og i tidsrommet fra torsdag 14. mai klokka 02.00 til fredag 15. mai klokka 03.00 vil det pågå større og mindre anleggsarbeider en lang rekke steder på strekningene mellom Oslo-Kornsjø grense og Ski-Sarpsborg.


Både østre og vestre linje er stengt for ordinær togtrafikk mens arbeidene pågår. Togene erstattes med buss. For nærmere informasjon om det alternative transportopplegget, se NSBs nettsider.

 

Delstrekningen Oslo S - Ski

Statens vegvesen utfører arbeider mellom Oslo S. og Bekkelaget. I tunnelen ved Bekkelaget skal gamle skinner byttes ut med nye. I denne omgang i hovedsporet Ski-Oslo S. Ved Nordstrand skal sporet justeres, og mellom Nordstrand og Hauketo vil det pågå kapping og sveising av skinner for å frigjøre (nøytralisere) spenninger i skinnestålet. Slik nøytralisering er et viktig tiltak for å forebygge solslyng på varme sommerdager.


Ved Holmlia vil det pågå kranarbeider knyttet til støyisolering av statisk omformer, og lenger sør fortsetter arbeidet med å etablere nye føringsveger (kabelkanaler) og rensk av grøfter og stikkrenner blant annet ved Myrvoll stasjon. Ved Langhus skal en hovedtavle i det elektrotekniske anlegget skiftes ut. Arbeidene innebærer at informasjonsskjermer og høyttalere ved stasjonen er ute av drift under hele bruddet.


 

Delstrekningen Ski - Moss

På hele strekningen vil det pågå arbeider knyttet til kontroll og vedlikehold av signalkabler. Ved Ski stasjon vil det i tillegg, foregå sporarbeider og kutting av gamle kabler. I Moss benytter Jernbaneverket den togfrie perioden til å utføre sveisearbeider på sporveksel i den nordre enden av stasjonen.


 

Delstrekningen Moss - Kornsjø grense

I løpet av de 25 timene Østfoldbanen holdes stengt vil det bli utført arbeider knyttet til pakking (stabilisering) av sporet på hele strekningen fra Moss til Kornsjø. I tillegg vil det bli utført diverse signaltekniske arbeider ved Råde stasjon. I Fredrikstad utføres sveisearbeider og sør for plankebyen, nærmere bestemt ved Lisleby, blir det gravearbeider knyttet til etablering av ny stikkrenne.


På strekningen mellom Sandesund og Rolvsøy vil det pågå arbeider med utskifting av såkalte isolerte skinneskjøter, og i Sarpsborg skal det skiftes sviller i spor 1 ved stasjonen. Anleggsaktivitet blir det også på strekningen mellom Sarpsborg og Halden, blant annet knyttet til etablering av nye kabalkanaler samt vegetasjonsrydding.


 

Delstrekningen Ski - Sarpsborg (østre linje)

Hovedtyngden av aktiviteten på østre linje er knyttet til modernisering av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. Det skal blant annet monteres nye koplingsskap ved Kråkstad, Tomter , Spydeberg og Askim. På strekningen Ski-Mysen utføres periodisk kontroll og vedlikehold på strømførende anlegg. Ved Spydeberg skal det i tillegg monteres komponenter som inngår i det signaltekniske anlegget ved stasjonen.