Arbeider på Gardermoen stasjon i påsken

Fra mandag 30. mars til søndag 5. april skal det utføres planlagte anleggsarbeider på Gardermoen stasjon. Av sikkerhetsmessige grunner vil det ikke være trafikk i spor 1 og 2.

Flytog på Gardermoen stasjonI løpet av 2015 utfører Jernbaneverket en rekke tiltak ved Gardermoen stasjon.

Nytt infiltrasjonsanlegg

Det skal legges ned nytt infiltrasjonsanlegg under søndre del av plattform 1. Det gamle betongdekket på plattformen fjernes, og Jernbaneverket skal grave 2,5 meter ned i plattformen. Det nye infiltrasjonsanlegget skal sikre at avløpsvannet kommer dit det skal uten å gå i overløp på vann-nettet. Videre skal det etableres trekkekummer for nye kabeltraseer.

Rør for vannbåren varme

I løpet av uke 14 skal rør for vannbåren varme graves ned. Disse plasseres under spor 1. I løpet av 2015 skal det legges fjernvarme i hele dekket, og tilførsel skjer via føringsveier fra Oslo Lufthavn (OSL) sitt anlegg.

Nytt tak

I 2015 skal det også bygges nytt tak over søndre del av plattform 1.

- I påsken starter vi arbeidene med å etablere fundamenter for bygging taket, sier byggeleder Stein Bull Larsen. Taket ferdigstilles sommeren 2015 og vil dekke hele lengden og bredden på søndre plattform. Arbeidene vil føre til en del støv og støy på plattformen, og området vil bli sperret av for reisende.