Raskere framdrift Larvik - Porsgrunn

Regjeringen overfører 200 millioner kroner mer til byggingen av den nye jernbanen Farriseidet – Porsgrunn i år for å sikre rasjonell framdrift på anlegget.

200 millioner kroner overføres til anlegget Farriseidet - Porsgrunn for å sikre rasjonell framdrift i år. <strong> Foto: Jarle Foss </strong> 
Arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn har kommet lenger enn det som ble lagt til grunn statsbudsjettet sist høst og med rasjonell framdrift for kontrakter som allerede er inngått, er behovet økt med 200 millioner kroner fra det som var satt av for 2014. Behovet for midler i 2015 blir dermed tilsvarende redusert.

Tilleggsbevilgningen til Farriseidet – Porsgrunn dekkes inn ved blant annet å omdisponere penger fra   Sandnes – Stavanger, Ganddal godsterminal og Steinberg stasjon.