Pendleroblat på Sørumsand og Lillehammer fra 1. april

Sørumsand og Lillehammer får ny parkeringsoblat med SMS-løsning for pendlere fra 1. april. – Med oblaten kan vi prioritere pendlerne på stasjonsparkeringen, sier prosjektleder Reidun Kvitberg Gulliksen.

Sørumsand er Kongsvingerbanens største stasjon. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Sørumsand og Lillehammer er de første stasjonene på henholdsvis Kongsvingerbanen og Dovrebanen som får SMS-oblat på parkeringen. Klikk på lenkene for å se parkeringskart over stasjonene: Lillehammer og Sørumsand.  

- Hensikten med oblaten er å unngå at bilister som ikke skal ta toget tar plassene på pendlerparkeringen, sier Gulliksen. – Både i Sørumsand og Lillehammer er det begrensninger for å parkere i sentrumsgatene, og dette har medført mange som ikke skal ta toget velger å parkere på pendlerplassene ved stasjonen. SMS-oblaten løser dette problemet. 

Løsningen gjelder nemlig for de som har årskort, månedskort eller ukeskort hos NSB. For reisende med enkeltbilletter blir det merket opp egne plasser med betalingsautomat.

- Oblaten gjelder mandag til fredag mellom kl 05 om morgen og kl 17 om ettermiddagen. Mellom kl 17 og kl 05 samt i helgene er det gratis parkering, forklarer Gulliksen. – For å drifte løsningen må vi ta en parkeringsavgift på kr 50 per måned. Dette er selvkost, og vi skal ikke tjene penger på parkeringen.

SMS-oblaten er ikke knyttet til en bestemt stasjon:
- Det betyr at pendlerne kan bruke samme oblat på alle stasjoner med SMS-oblat, sier Gulliksen. - Dette gir fleksibilitet dersom pendleren vil parkere ved en annen stasjon enn vanlig. På Dovrebanen planlegger vi å innføre SMS-oblaten ved flere nye stasjoner i løpet av våren på intercity-strekningen.

Snill innføring
Den tekniske SMS-løsningen driftes av firmaet mPark, og Europark skal kontrollere parkeringen.
- Vi satser på en snill innføring, sier Gulliksen. – Derfor blir det kun gitt påminnelser den første tiden etter oppstart.

I slutten av mars blir det lagt ut oblatbrosjyrer på venterommet samt i postkasser på parkeringsplassene. Ved oppstart av SMS-oblaten må pendlerne hente en oblat som legges i bilen.

Senere fornyes parkeringen ved at man sender SMS, og det er ikke nødvendig å hente en ny oblat til bilen hver måned. For de som ikke har mobil eller ikke vil belaste jobbtelefon med betaling kan mPark ordne en annen betalingsløsning.

Les mer om SMS-oblat.

Lillehammer stasjon har blitt betydelig oppgradert de siste årene. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.