Over 100.000 tonn i døgnet

Det settes stadig nye rekorder på Ofotbanen. Til nå i år ligger gjennomsnittet på over 100.000 tonn per døgn. –Gledelig økning som også betyr økende krav til oss, sier banesjef Knut Karlsen.

Et malmtog består av 68 vogner. Hver vogn rommer 100 tonn malm.. <strong> Alle foto: Njål Svingheim</strong>
Hvert døgn kjører det nå 12 – 14 malmtogpar på Ofotbanen. Et lastet malmtog består av 68 vogner og 100 tonn malm i hver vogn. Dette betyr en enorm mengde med tonn som som skipes ut over Narvik havn, og det betyr også en enorm slitasje på Ofotbanen. Malmtrafikken øker, prognosene tilsier en kraftig vekst i etterspørselen etter transport på strekningen og bare dobbeltspor kan løse dette på lengre sikt. –Vi må sørge for at banen kan møte kravene også på kortere sikt, sier banesjef Knut Karlsen.Banesjef Knut Karlsen.
Til nå år er det en økning i tonnasjen på Ofotbanen på 18 prosent fra samme periode i fjor. For uten den økende etterspørselen etter ruter for malmtog, ventes det også økende etterspørsel etter ruter for vanlige godstog, samt at det også skal være plass til persontogene.


Dilemma
-Dilemmaet vårt blir at økende transport med stadig flere tog også betyr mindre tid til vedlikehold mellom togene, sier Karlsen. Nå ruller det i gjennomsnitt rundt 6000 hjulaksler på Ofotbanen hver dag, noe som bokstavelig talt setter sine spor. Samtidig med mindre tid til vedlikehold skal vi ha færre forsinkelsestimer og konsekvensene av en driftsstans blir større jo flere tog som rammes.  –Dette kan bare løses ved at vi jobber smartere og mer effektivt og muligheten er der, sier banesjefen. Han har en liste med punkter som skal gjøre det mulig å håndtere utfordringene:

• God tilstandsovervåking
• Robuste komponenter
• Nye tekniske løsninger som reduserer slitasjen
• Finne årsakene til feil i anleggene
• Maksimal utnyttelse av arbeidslukene på sporet
• Godt og riktig verktøy
• God planlegging av arbeidene
• Åpenhet for nye tekniske løsninger

-Vi er nødt til å håndtere den økende trafikken og i tillegg til at vi heldigvis får økt kapasitet gjennom nye og lengre kryssingsspor, så må også resten av banen planmessig fornyes med robust utstyr. 
For å få gjennomført alt som er av nødvendig vedlikehold og fornyelser på Ofotbanen er ordningen med at banen er stengt for togtrafikk i deler av døgnet om sommeren helt avgjørende. I år jobbes det i 12 timers-skift som en prøveordning. –Vi gjør dette som en prøveordning og har fått de nødvendige dispensasjonene for dette for å se om det gir økt effektivitet, sier Karlsen.

I år er fullførelsen av det nesten 300 meter lange Grensebygget, snøoverbygget inn mot Riksgrensen, den største jobben.Det skal også byttes ut over 9000 meter med skinner og nesten 5000 sviller, for uten et stort antall andre vedlikeholdsoppgaver i anleggene.
Utskifting av skinner er en stor og årviss oppgave på Ofotbanen. Her skiftes det skinner i et av banens snøoverbygg.