Omfattende helgearbeid på flere banestrekninger

Fra fredag 20. til søndag 22. juni er det duket for nok en helg med omfattende arbeider på en rekke banestrekninger. Planlagt vedlikehold og modernisering vil foregå på Østfoldbanen, Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Rørosbanen.

 

 

Østfoldbanen Østre linje

Natt til lørdag 21. juni går startskuddet for langbruddet på Østre linje. Hele strekningen fra Ski til Sarpsborg erklæres som anleggsområde, og frem til banen gjenåpnes 8. september vil det bli gjennomført omfattende anleggsarbeider på Østre linje.

Tiltakene innebærer ombygging av stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. Stasjonstiltakene er et ledd i arbeidet med å klargjøre Østre linje som erfaringsstrekning for innføring av det nye felleseuropeiske signalsystemet ERTMS.

På delstrekningene mellom stasjonene vil det også foregå omfattende arbeider blant annet knyttet til modernisering av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm. I tillegg skal det utføres sporarbeider, bruarbeider samt en rekke mindre arbeider blant annet på gangbruer i Spydeberg og Skotbu.

 

Kongsvingerbanen

Mellom Lillestrøm og Fetsund skal signalanlegget oppgraderes. Det samme gjelder kontaktledningsanlegget på strekningen. Arbeidene påbegynnes kl. 06.00 lørdag morgen og skal etter planen være avsluttet ca. kl. 18.00 søndag ettermiddag. Vi gjør oppmerksom på at alle ordinære tog mellom Lillestrøm og Kongsvinger er innstilt, og viser til NSBs hjemmeside (www.nsb.no) for mer informasjon om buss for tog.

I løpet av det planlagte 36-timersbruddet vil det også bli foretatt såkalt generisk kontroll av kontaktledningsanlegget samt inspeksjon av jernbanebruer på hele strekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger. En skinnegående spesialmaskin vil også være i sving for pakke/stabilisere spor og sporveksler på en rekke steder langs Kongsvingerbanen. Tilsvarende arbeider vil bli utført på strekningen mellom festningsbyen og riksgrensa.

 

Lillestrøm stasjon

Natt til søndag 22. juni skal det arbeides med kontaktledningsanlegget ved de nye hensettingssporene på Lillestrøm. Arbeidene utføres på natten slik at togtrafikken i minst mulig grad blir påvirket.

 

Rørosbanen

Fra lørdag 21. juni kl. 00.20 til mandag 23. juni kl. 04.00 vil det foregå omfattende arbeider knyttet til modernisering og forbedring av infrastrukturen på en rekke steder langs hele banestrekningen mellom Hamar og Støren. I hele arbeidsperioden vil Rørosbanen være stengt for ordinær togtrafikk. Vi viser til NSBs hjemmesider (www.nsb.no) for nærmere informasjon om det alternative transportopplegget.