Nye arbeidsmaskiner til Jernbaneverket

Jernbaneverket har inngått kontrakt med tyske Windhoff GmbH om innkjøp av nye skinnegående maskiner for vedlikehold av spor og kontaktledning. For første gang anskaffer Jernbaneverket nå maskiner som kan brukes til både spor- og kontaktledningsarbeider.

Slik blir de nye flerbruksmaskinene til Jernbaneverket. <tegning: Windhoff GmbH</strong>
Det er en stor innkjøpskontrakt som nå er undertegnet av infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket og adm.dir. Manfred Schmitz fra leverandøren Windhoff Bahn- und Anlagetechnik GmbH i Tyskland. 11 nye maskiner som kan brukes til alle typer vedlikehold av spor og til lettere vedlikehold og feilrettingsarbeider på kontaktledningen skal leveres. De to første maskinene kommer til Norge i januar 2016 for å gå i ett års prøvedrift før serieleveransen starter fra mars 2017. Kontrakten inneholder også en opsjon på kjøp av ytterligere 10 maskiner.
Kontrakten på 11 nye maskiner, med opsjon på ytterligere 10, ble signert av infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund (t.h) i Jernbaneverket og adm. dir. Manfred Schmitz fra Windhoff. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong> 

-Dette blir våre første maskiner for fellesfaglig bruk, sier Lars Haagenrud ved Maskinsentralen i Infrastruktur Transport. Maskinene leveres slik at de er tilpasset bruk på de kommende ERTMS-strekningene. ERTMS er det nye felleseuropeiske signalsystemet som skal erstatte gammer signal-teknologi. - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er sterkt vektlagt på de nye maskinene og dette vil gi en kraftig bedring i både arbeidsmiljø og sikkerhet i forhold til dagens maskiner, sier Haagenrud.

Gode erfaringer

De er basert på gjennomprøvde løsninger og gode erfaringer fra andre land. Både Østerrike og Sveits har større antall av liknende “flerbruksmaskiner” i drift. Dette er land som har banestrekninger som kan sammenliknes med våre. De har mange kurver, store stigninger og fall og de har snørike vintre, så vi er trygge på at vi her har gjort et godt valg.
-Vi er likevel fullt oppmerksomme på at dette vil innebære nye måter å jobbe på og at det vil ta tid å lære seg bruken av og å venne seg til nytt utstyr, sier Haagenrud.  For å forberede mannskapene på de nye maskinene så skal det leveres en “mock-up” av den nye typen maskin. Det betyr at en fullskala modell av maskinens lasteplan og utrustning skal leveres i forkant, slik at de som skal bruke maskinene kan trene og gjøre seg kjent med det som vil bli en ny måte å jobbe på, forklarer Haagenrud.

Banevedlikehold


For innsats i banevedlikeholdet innebærer de nye maskinene en kraftig forbedring i forhold dagens maskinpark, særlig blir forskjellen stor fra de eldste maskinene (lastetraktorene) Jernbaneverket har i dag. De nye maskinene har:
• Større motorkraft (500kW)
• Innebygd powerpack for snøryddingsutstyr (denne tar dermed ikke plass på lasteplanet)
• To førerplasser (fører sitter alltid i fartsretningen)
• Dobbelt så stor løfteevene på kran
• Bedre isolert hytte for fører og mannskap (plass for sju personer)
• Egen plass for snøryddingsoperatør
• Toppfart på 100 km/t
• Bedre sikkerhet
• Garantert oppetid på 98%

Kontaktledningsvedlikehold


Disse nye maskinene skal ikke være en erstatning for dagens ledningsvogner, men kommer som et supplement til disse. De skal kunne brukes til generisk kontroll av ledningen, lettere KL-arbeid og retting av mindre feil. De har:
• Mulighet for arbeid på alle typer anlegg vi har i Norge
• Kraftig ledningstrykker for å holde oppe ledningen under arbeid
• Pantograf for jording og enkel måling (med visning på skjerm og dokumentasjon av resultatet)
• Kran med “knekk” som gjør det mulig å komme til i toppen av mastene
• Uttak for strøm og luft i kurven på krana (kurven kan tas og på på ca 15 minutter)
-Det er viktig å være klar over at maskinene vil være forskjellig rigget ut fra om de skal brukes til KL- eller linjearbeide. Det som er viktig er at dette innebærer en standardisering av selve maskinen og at det er raskt og enkelt å rigge den om fra KL- til sporarbeid, sier Haagenrud.

Også for Windhoff er kontrakten viktig. - Dette er vår første kontrakt i de nordiske landene på mange år og vi håper og tror denne typen maskiner skal bli stadiug mer aktuell. - Vi legger stor vekt på anvendelighet av maskinene og på å skape et godt arbeidsmiljø for fører og mannskap for de ulike typene arbeider maskienen skal brukes til, sier Detlef Müller som er salgsdirektør for skinnegående kjøretøy i Windhoff.