Lover godt for fredet gulv

Redningsarbeidet for det fredede gulvet på Gran stasjon er godt i gang. - Gulvet vil bli tilnærmet som før, sier oppsynsmann Erik Rydén i Jernbaneverket.

Firmaet Betongforbedring er godt i gang med arbeidet. Foto: Erik Rydén, Jernbaneverket.Gran stasjon er fredet både utvendig og innvendig, og høsten 2013 forårsaket dessverre et forsøk på oppussing i regi av Jernbaneverket skade på gulvet i venterommet. Flisgulvet var helt nedslitt, det var problematisk å rengjøre gulvet og Jernbaneverket hadde fått klager fra kunder. Nytt gulvbelegg ble bestilt, og det ble lagt sparkelmasse over de fredede flisene før arbeidet ble stoppet.

For å undersøke om det var mulig å redde gulvet gjennomførte Jernbaneverket befaringer med huseier Rom Eiendom, fylkeskonservatoren i Oppland og entreprenøren, samt at Sintef analyserte en bit av flisene for å sjekke om de ville tåle at sparkelen ble fjernet.

Sparkelleverandøren mente i utgangspunktetat det var umulig å fjerne sparkelen uten å ødelegge flisene under.  Derfor var ikke Rydén og firmaet Betongforbedring optimiske da arbeidet startet mandag 27. januar:

- Redningsarbeidet går overraskende bra, sier Rydén, og vi har tro på at gulvet skal bli bra. Nå må vi først fjerne sparkelen mekanisk, før vi fuger og foretar overflatebehandling av de gamle flisene.

Arbeidet vil ta ca to uker. Venterommet er åpent mens arbeidet pågår.
- Noe støv og støy kan det bli for de reisende, men vi synes det er viktig å holde venterommet åpent nå i den kalde tiden. For å unngå de verste støvplagene vil rommet bli delt av med plast etter som arbeidet flytter seg.

Slik så venterommet ut før. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.