Løsning i sikte for Dilling

Bomanlegget ved planovergangen på Dilling har siden 17. desember vært ute av drift. Jernbaneverket har satt inn ekstra mannskaper for å løfte bommene opp og ned ved togpasseringer. Nå er problemet langt på vei løst.

-Vi har forlenget signalfeltet slik at vi ikke lenger blir utsatt for forstyrrelser på bomfeltet på Dilling. Vi har ikke konkret funnet hva selve feilen var, men vet at dette gjør at feilen ikke oppstår, sier faglig leder strømforsyning, Jan Prang. BUES 2000 - samme type veisikringsanlegg som kommer på Dilling til høsten. Foto: Hans Petter Bredholt

Siden tirsdag denne uken har løsningen vært i drift, men med bomvakt på stedet.

-Vi har gjort det slik for å teste at dette fungerer 100 prosent før vi fjerner bomvakten, sier Prang.

Bommene ved Dilling har siden tirsdag fungert feilfritt, og bomvakten vil bli fjernet fredag klokken 12.

Kostnadene for å ivareta sikkerheten ved Dilling har vært betydelige. Helt konkret hvor mye penger som er brukt på dette finnes det ikke noen oversikt over per i dag, da man ikke har mottatt alle fakturaer for timebruk, materiell- og feilrettingskostnader enda.

-Det ikke tvil om at dette har kostet oss mye penger. Alternativet hadde vært at det gikk ut over sikkerheten, og det er rett og slett ikke noe vi kan inngå kompromisser på. En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at jernbanenettet er sikkert, forklarer Prang.

Prosjekteringen av nytt bomanlegg på Dilling er allerede godt i gang.

-Jeg er først og fremst glad for at vi nå har en løsning som gjør at bommene fungerer uten bomvakt, men vi fortsetter arbeidet med å sette opp nytt anlegg på stedet. Dette anlegget vil være mer robust for slike typer forstyrrelser som vi har sett på denne planovergangen. Vi regner med at vi har det moderne anlegget, BUES 2000, på plass i løpet av høsten 2014, sier Prang.