Leirsund stasjon får flere parkeringsplasser

Mandag 18. august startet entreprenør Billerud & Løhren AS med anleggsarbeid på Leirsund stasjon. Arbeidet vil resultere i 16 nye parkeringsplasser.

I dag har Leirsund 36 parkeringsplasser. Etter ombyggingen får stasjonen 52 plasser. Foto: Njål Svingheim

Forventet byggetid er seks uker og det er etablert midlertidige parkeringsplasser i perioden som arbeidet pågår.

- Vi er glad for å kunne øke kapasiteten på Leirsund stasjon, sier Jonn Eggerud, som er leder for Stasjoner på Oslo, Hoved- og Gardermobanen i Jernbaneverket.

Togtrafikken vil gå som normalt under anleggsperioden. Reisende fra stasjonen bør likevel beregne litt ekstra tid i forbindelse med parkering og atkomst til perrongen. Bussene vil gå som normalt til og fra stasjonen. Holdeplassen blir flyttet litt ned i Sundstuveien.

Arealet skal utnyttes
Arealet som utgjør dagens parkeringsplass skal utnyttes så godt som mulig slik at det blir plass til flere parkeringsplasser. Dette skal gjøres ved å ta vekk de små grønne stripene og flytte på eksisterende parkeringsplasser. For å kunne gjennomføre dette er det behov for å stenge av deler av dagens parkeringsplass, og til tider hele parkeringsplassen, mens arbeidene pågår.

Midlertidige parkeringsplasser
Plassene blir på østsiden av Sundstuveien. Her skal det legges ut pukk og grus og ryddes i vegetasjonen, med unntak for lønnetrær. Det vil bli skråstilte parkeringsplasser. Det vil bli skiltet på stedet slik at det kommer tydelig frem at reisende kan parkere der. Vi ber de reisende om å følge skilting og ta hensyn til anleggsarbeidene.

Kommende parkeringsprosjekter
I løpet av høsten vil også parkeringsplassene på Hauerseter og Eidsvoll Verk stasjoner få økt kapasitet.