Jernbaneverket begrenser antall ledd med underentreprenører

Jernbaneverket skal stille krav om at entreprenører maksimalt får ha to ledd med underentreprenører. Hensikten er å bedre sikkerheten på anleggene.

Tidligere har Statens vegvesen og Statsbygg innført krav som begrenser antall ledd med underentreprenører til to. Jernbaneverket følger nå etter.

Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket.

Negativ utvikling

– Skadestatistikken på en del av våre anleggsplasser har det siste året hatt en negativ utvikling. Særlig gjelder det i prosjekter hvor entreprenørene opererer med mange underentreprenører i flere ledd nedover. Jernbaneverket stiller meget strenge sikkerhetskrav på anleggsstedet i kontrakt og konkurransegrunnlag, men vi ser dessverre alt for ofte at disse kravene ikke gjøres tilstrekkelig kjent nedover i leverandørkjeden når det er mange ledd av underentreprenører. Dermed blir byggherrens kontrollspenn stort og uoversiktlig, sier Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket.

Jernbaneverket har de siste årene hatt en nedgang i antall personskader med sykefravær på anleggene. I 2013 snudde dette og utviklingen er nå negativ. Mangel på verneutstyr og hendelser mellom menneske og maskiner dominerer som årsak til personskadene.

Krevende kunde

– Som byggherre ønsker Jernbaneverket å være en krevende kunde og stille krav til sikkerhet i planlegging og gjennomføring av prosjektene for å nå vår visjon om null skader på anleggene. De toneangivende entreprenørene etterlyser byggherrer med tydelige krav til sikkerhet og aktiv oppfølging. Vi oppfatter det slik at entreprenørene mener at de blir ikke bedre enn det kunden krever, og at det offentlige har et særskilt ansvar for å stille strenge krav til bransjen, sier Bors videre.

Lettere kontroll

Det å begrense antall ledd med underentreprenører til to ledd vil gi kortere kommunikasjonsvei til de som faktisk utfører arbeidet, og gjøre det lettere å oppfylle Jernbaneverkets kontraktskrav knyttet til sikkerhet og lønns- og arbeidsvilkår. Det blir også enklere å føre kontroll både for Jernbaneverket og entreprenørene. – Ulempene kan være at kravet kan begrense entreprenørenes produksjonsopplegg, men Jernbaneverket mener likevel at fordelene er større enn ulempene, sier direktør Michael Bors i Jernbaneverket.

Hensiktsmessig

Jernbaneverket vil også vurdere å stille krav om 25 % egenproduksjon og at personell i ledende stillinger skal være ansatt i selskapet Jernbaneverket skriver kontrakt med. – Dette er krav som vi vil stille der det er hensiktsmessig. I enkelte saker er slike krav uhensiktsmessig, som for eksempel har Joint Venture-selskaper ikke ansettelsesforhold hvor det er mulig å kreve 25% egenproduksjon.