Jernbaneverket avslutter stengingen Oslo S – Kolbotn tidligere

Jernbaneverket avslutter alle arbeider på strekningen Oslo S – Kolbotn i morgen onsdag kl. 13:00 i stedet for natt til torsdag.

Den nye broen på Østfoldbanen gjør at videre arbeider med Follobanen kan gjennomføres samtidig som togene på Østfoldbanen kjører.Når Jernbaneverket avslutter arbeidene kan det kjøres tog mellom Oslo S og Kolbotn 14 timer tidligere enn opprinnelig planlagt. NSB vil da kjøre lokaltog to ganger i timen til Kolbotn, det vil avlaste presset på bussopplegget på Oslo S.

Ekstra ressurser settes inn
Etter mandagens problemer med bussavviklingen fra Oslo S, har Jernbaneverket sett på muligheten for å avslutte arbeidene tidligere. Det viser seg at de tunge arbeidene har gått helt etter planen, og man derfor ikke trenger den ekstratiden som alltid legges inn for å håndtere uforutsette problemer og forsinkelser i gjennomføringen.
Videre har Jernbaneverket satt inn ekstra bemanning for å forsere noen arbeider, og man har også valgt å utsette en del vedlikeholdsoppgaver som kan utføres på nattetider da det ikke går tog. Derfor kan strekningen Oslo S – Kolbotn åpne 14 timer tidligere enn først planlagt.

Jernbaneverket håper dette vil løse de problemer reisende på Østfoldbanen har opplevd i ettermiddagsrushet. Fra og med torsdag flytter NSB bussopplegget fra Oslo S til Rosenholm. Da skal alle som reiser med lokaltoget mot Ski gå av på Rosenholm og skifte til buss derfra videre mot Ski. Øvrige resiende med Østfoldbanen skal fortsatt ta buss fra Oslo S. Se NSBs nettsider for utvidet informasjon om busstilbudet.

Planlegging for fremtidige stengninger
I årene framover vil det fortsatt være behov for å stenge enkeltstrekninger ut fra Oslo S i kortere og lengre tid på grunn av modernisering av jernbanenettet. For å sikre en smidig trafikkavvikling for trafikantene må det legges til rette for tilstrekkelig kapasitet for alternativ busskjøring til og fra Oslo S. Jernbaneverket vil med utgangspunkt i mandagens problemer ta dette opp med alle berørte parter.

Alle arbeider gjennomført som planlagt
Mellom Oslo S og Kolbotn utføres forberedende arbeider knyttet til Follobanen. Sist uke ble det lagt inn en midlertidig stålbru i Østfoldbanens trase og det gjøres en rekke andre vedlikeholdsarbeider under stengningen som skulle vare til natt til torsdag.

Fra Kolbotn til Ski vil banen fortsatt være stengt fram til og med søndag 17. august. I denne perioden gjøres omfattende endringer av signalanlegget på Ski stasjon knyttet til innfasing av nye hensettingsspor og forberedende arbeider knyttet til utbyggingen av Follobanen, samt en rekke kontroll- og vedlikeholdsoppgaver på strekningen mellom Kolbotn og Ski.