Høyskolen i Telemark får jernbanefag

Det nye tilbudet er et samarbeid mellom skolen, utbyggingsprosjektene på Vestfoldbanen og Jernbaneverket. Dette er landets nyeste tilbud innen jernbanefag for ingeniørstudenter.

Bygging av nye spor på Vestfoldbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
25.august begynner 32 studenter på valgfaget innen jernbane ved HiT. Det er Jernbaneverkets Stine Undrum og Finn Holom som holder den innledende forelesningen. Senere blir det først og fremst yngre ingeniørkrefter fra Jernbaneverket som får slippe til som forelesere,- noen av dem har selv sin utdanning fra HiT.

-Satsningen på yngre undervisningskrefter er et bevisst ønske om å vise frem jernbane som ungt, faglig utfordrende og moderne, sier Bente Tangen ved Jernbaneverkets kompetansesenter. For å bygge opp jernbanefaglig kompetanse ved høyskolen støtter Jernbaneverket økonomisk en 20% stilling ved HiT, som har det koordinerende og administrative ansvaret for faget. Denne stillingen fylles av Thomas Pettersen som selv tar erfaringsbasert mastergrad innen jernbane ved NTNU. Også denne utdannelsen er støttet av JBV.

 -Jernbaneverket håper at mange av studentene velger å skrive sin bacheloroppgave innen jernbane til våren og at de enten søker på videre studier ved NTNU eller får jobb i bransjen, sier Bente Tangen. Kompetansesenteret vil i vårsemesteret arrangere en møteplass mellom studentene og Jernbaneverket/bransjen i tillegg til deltagelse på den såkalte Karrieredagen.