Færre alternativer for godsterminaler i Drammensområdet

Regjeringen avgrenser alternativer for ny godsterminal. Det er ikke lenger aktuelt å bygge ny godsterminal på Semsmyra, Stormoen eller Holmen.

Tidligere er det besluttet at heller ikke Lierstranda er aktuell.


- Dette betyr at Øvre Eiker, Drammen og Lier kommuner nå får forutsigbarhet i utviklingen av disse områdene, sier samferdseslministeren i en pressemelding.


Samtidig har Regjeringen besluttet å holde av Ryggkollen i Nedre Eiker, Skoger i Drammen og Kopstad i Horten, som mulige lokaliseringsalternativer for ny godsterminal. Dette er i tråd med Jernbaneverkets anbefaling. Den påfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1) støttet denne anbefalingen, hvor Ryggkollen er det alternativet som kommer best ut.

Godsanalyse i 2015

Det pågår for tiden et omfattende godsanalysearbeid som skal være ferdig om et år.
Godsanalysen vil gi grunnlag for å ta stilling til om det bør satses på en større terminal i Drammensområdet eller om det ut fra ønsket om å få størst mulige godsvolumer over på jernbane bør vurderes en annen lokalisering. Videre utvikling av godsvirksomheten i Drammen vil derfor bli sett i lys av resultatene fra godsanalysen.

Lenke til Samferdselsdepartementets pressemelding.