Drammen stasjon: Nå rives bygg E

Nå har de utvendige rivningsarbeidene på det store bygg E på Drammen stasjon startet. Innvendige sikringsarbeider har tatt tid, men bygningen skal være fjernet før påske.

.

Det er en komplisert jobb som nå utføres på Drammen stasjon. ROM Eiendom, som er eier av bygget, stengte det med umiddelbar virkning i oktober på grunn av setningsskader.

For å kunne rive bygningen måtte først sikringsanlegget for Drammen stasjon, som ligger i den ene enden av bygget, sikres mot ytre påvirkning. Det er denne kompliserte jobben som nå har kommet så langt at rivingen av den utvendige delen av selve hovedbygget kan starte. Innvendig er det gjennomført riving av alt interiør, samtidig som det er satt opp avstivinger for å sikre bygget under arbeidene.

Eget hus

Det blir nå bygget et eget hus rundt sikringsanlegget der det står. Men under rivingsarbeidene måtte først de sårbare innretningene sikres mot støv og fukt. –Vi har krevd at vår innstallasjoner må stå helt beskyttet mot støv og at temperaturen inne må holdes på 20 grader, forteller faglig leder signal, Geir Hansen i Drammen. Dermed måtte hver enkelt del av sikringsanlegget bygges inn med solid reisverk og så kapsles inn i plast og finér. Det er også bygget et midlertidig tak innenfor det gamle for å sikre mot nedbør og fukt. Når bygget er revet skal det bygges permanente vegger og tak rundt og over sikringsanlegget, slik at dette blir værende igjen i et eget hus på stedet.

Det er fortsatt et komplisert puslespill som skal utføres i forbindelse med rivingen av bygg E, men innen påske skal bygget være nede og spor 1 gjenåpnet for persontog.