Brufornyelser på Sørlandsbanen

Sørlandsbanen har flere bruer enn noen annen bane. Behovet for fornyelser er stort og arbeidet er i gang. Ved Launes i Egersund fornyes tre bruer nå i sommer.

Bruene ved Launes ved Egersund fornyes denne sommeren. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong>

 -Arbeidene med brufornyelser på Sørlandsbanen startet opp for flere år siden, forteller prosjektsjef i Jernbaneverkets område sør, Arne Bujordet. Dette fordeler seg på flere typer tiltak, alt fra utskifting av sviller, skinner, gangbaner, rekkverk til fornyelse av stål, betong, murer og landkar. Det er derfor en omfattende oppgave å holde vedlikeholdstakten oppe når vi vet at Sørlandsbanen har hele 512 bruer, sier Bujordet. Blant de store tiltakene er totalfornyelse av stålbruer, som nå gjennomføres på de tre bruene ved Launes like vest for Egersund.Jernbaneverkets Kurt Jensen (t.v) og entreprenørens Bjørnar Vik.

-Alt av stål på disse tre bruene blir nå sandblåst og malt for å ta vare på brukonstruksjonen, sier prosjektleder Kurt Jensen. Sammen med Bjørnar Vik hos entreprenøren Uniprotect viser han hvordan arbeidet med fornyelse av en stålbru blir utført.

Full renovering
Først blir hele brua pakket inn slik at en unngår at stoffer fra arbeidene havner i elva under. Deretter blir hele konstruksjonen   grundig vasket før alt av stål blir sandblåst, bit for bit. Deretter vaskes det på nytt før epoxymaling og to toppstrøk legges på.  Dersom det avdekkes skader under arbeidene må disse selvsagt utbedres. Alle bruer blir grundig ettersett etter fastlagte program for bruinspeksjoner. Sørlandsbanens bruer er av en rekke ulike typer. Den eldste delen av banen har mye steinhvelvbruer, mens betongbruene er mer dominerende vest for Kristiansand. Stålbruer er det også mange av, fordelt over hele banen.

Vær og vind
Bruene ved Launes ligger helt ut mot sjøen og det er tydelig at påvirkningen fra vær og vind er større enn i innlandet. – Vi må her skifte ut bærebjelkene til gangbanene i tillegg til fornyelsen av stålkonstruksjonen, sier Kurt jensen. En av de tre bruene på Launes vil selv etter årets fornyelse ha en begrenset restlevetid. – Vi regner med at fagverksspennet på Launes må skiftes ut med et nytt om ikke så mange år, sier sivilingeniør Åsmund Tøsse i Jernbaneverkets. Hovedutfordringen for entreprenøren er de korte tidsintervallene som de får mellom togpasseringene. –Vi får bare ca 15 - 20 minutter hver time, for uten 3,5 timer om natten, sier Bjørnar Vik. Derfor vil jobben strekke seg over et par måneder før alt er ferdig. Firmaet hans har flere tilsvarende oppdrag, blant annet på Nordlandsbanen og på Dovrebanen.

Bru over Eidselva
Litt lenger østover pågår også en totalfornyelse av en jernbanebru. Ved Heskestad får brua som krysser over både Eidselva og E39 nå en grundig oppussing der alt av stål blir sandblåst og malt.  -Stålet her har klart seg bra, sier Bjørn Dyrøy hos entreprenøren BMO som har denne jobben. Her passerer det noe færre tog og arbeidet går dermed raskere. -Utfordringen er at vi bare kan ta for oss en halvdel av brua om gangen på grunn av E39 som krysser under jernbanen. Veien har lysregulering i ett felt, mens den 34 meter lange brua fornyes.
Brua over Eidselva ved Heskestad krysser både elva og E 39. Nå fornyes bruas stålkonstruksjoner.